Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - 2 listopada (2019-11-01 18:18:45)

2 listopada obchodzimy doroczne wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień Zaduszny poświęcony jest duszom w czyśćcu cierpiącym, wspomnieniom i modlitwom. Od zawsze wierzono, że modląc się za dusze w czyśćcu cierpiące, możemy skrócić ich czas oczekiwania na wieczną szczęśliwość.

Papież Benedykt XVI w swoim rozważaniu zachęcał nas do „przeżywania tego święta w duchu autentycznie chrześcijańskim, czyli w świetle tajemnicy paschalnej. Chrystus umarł i zmartwychwstał, otwierając nam drogę do domu Ojca, królestwa życia i pokoju. Ten, kto idzie za Jezusem w tym życiu, zostaje przyjęty tam, gdzie On udał się przed nami. A zatem, gdy nawiedzamy cmentarze, pamiętajmy, że tam, w grobach, spoczywają tylko śmiertelne szczątki naszych bliskich, oczekujących na ostateczne zmartwychwstanie. Ich dusze — jak mówi Pismo — już «są w ręku Boga» (Mdr 3, 1). Dlatego najwłaściwszym i najskuteczniejszym sposobem ich czczenia jest modlitwa za nich, ofiarowywanie aktów wiary, nadziei i miłości. Jednocząc się z ofiarą eucharystyczną, możemy wstawiać się za nimi, prosząc o wieczne zbawienie dla nich, i doświadczać najgłębszej jedności z nimi w oczekiwaniu na chwilę, kiedy razem będziemy mogli na zawsze cieszyć się Miłością, która nas stworzyła i odkupiła”.

Jedną z form wyrażania pamięci modlitewnej o naszych bliskich zmarłych jest modlitwa wspominkowa. Pamiętając o tych, których kochaliśmy za życia, będziemy polecali Panu Bogu w modlitwie Kościoła naszych bliskich zmarłych. Wypominki rozpoczniemy w Dzień Zaduszny, czyli od 2 listopada. W listopadzie zapraszamy od poniedziałku do piątku na Mszę św. i modlitwę wypominkową za naszych bliskich zmarłych o godz. 18.00.