Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
Adwent 2019 (2019-11-29 19:16:05)

W tym świętym czasie oczekiwania

Równajmy ścieżki naszego życia,

By Pan nas zastał przygotowanych

Na Jego przyjście.

Niech się obniżą wyniosłe szczyty,

Niech się doliny podniosą w górę,

A wszelka droga podąża prosto

Do swego celu.

Bo już się zbliża Zbawiciel świata

Przynosząc światło zbłąkanym w mroku,

I każdy człowiek zobaczy Słowo

Wcielone dla nas.

A kiedy wróci na końcu czasów,

By sądzić ludzi za ich uczynki,

Niech Jego łaska i miłosierdzie

Przeważą winę.

Wielbimy Ciebie, Odkupicielu,

I Twego Ojca z płomiennym Duchem:

Niech będzie chwała przez całą wieczność

Najświętszej Trójcy. Amen.

(Hymn z Liturgii Godzin, Nieszpory)

 

Przed nami ADWENT – czas radosnego przygotowania do świętowania Bożego narodzenia i oczekiwania na ponowne przyjście Pana Jezusa na ziemię.

Samo słowo Adwent oznacza przyjście naszego Zbawiciela, którego powinniśmy oczekiwać i na to spotkanie z Nim trzeba nam się przygotować. Pierwsza część Adwentu (do 16 grudnia) akcentuje prawdę o paruzji, czyli o ponownym przyjściu Chrystusa na świat, na sąd, W przypadku każdego z nas będzie to spotkanie w godzinę śmierci. Liturgia adwentowa wzywa nas do czujności, do czuwania, abyśmy nie zmarnowali życia. Druga część Adwentu (od 17 grudnia) jest czasem przygotowania na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana Jezusa, tzn. na uroczystość Bożego Narodzenia. Główne, adwentowe postaci - to Najświętsza Maryja Panna, Patronka adwentowego czuwania; prorok Izajasz zapowiadający przyjście Zbawiciela i największy z proroków św. Jan Chrzciciel, który bezpośrednio przygotowywał lud na spotkanie Mesjasza, wzywając do prostowania Jemu ścieżek w naszym sercu

(źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/adwent_zwyczajepl.html).

Serdecznie zapraszamy na Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Prosimy, aby dzieci przynosiły ze sobą lampiony i serduszka z dobrymi uczynkami.

REKOLEKCJE ADWENTOWE - w naszej parafii rozpoczną się w III Niedzielę Adwentu, tj. 15 grudnia, i potrwają do środy 18 grudnia. Poprowadzi je o. Jerzy Norel, franciszkanin. Serdecznie prosimy uwzględnić te terminy w swoich planach, aby skorzystać ze wspólnotowego przygotowania się na obchód tajemnicy Bożego Narodzenia.

Plan rekolekcji:

15 grudnia, niedziela – Powołani do…

nauka rekolekcyjna w czasie Mszy św.

16 grudnia, poniedziałek – Powołani do życia

od 18:00 – Spowiedź św. / o. Jerzy Norel OFMConv.

19:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

17 grudnia, wtorek – Powołani do szczęścia

18:00 – Spowiedź św. / o. Jerzy Norel OFMConv.

19:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

18 grudnia, środa – Powołani do świętości

od 18:00 – Spowiedź św. / o. Jerzy Norel OFMConv.

19:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.

W Adwencie żyjemy nie tylko w oczekiwaniu na Boże Narodzenie; jesteśmy również zachęcani do rozbudzenia oczekiwania na powrót Chrystusa w chwale - kiedy przyjdzie na końcu czasów - i przygotowania się na ostateczne spotkanie z Nim poprzez konsekwentne i odważne decyzje. Upamiętniamy Boże Narodzenie, oczekujemy na powrót Chrystusa w chwale, a także na nasze osobiste spotkanie w dniu, kiedy wezwie nas Pan. W ciągu tych czterech tygodni mamy wyrwać się z życia w sposób zrezygnowany i rutynowy, umacniając nadzieje i snując marzenia na nową przyszłość. W tym kierunku zmierza właśnie Ewangelia (…) (por. Łk 21, 25-28. 34-36) i przestrzega nas, byśmy nie dali się zdominować przez egocentryczny styl życia i gorączkowy rytm dni. Szczególnie wyraziście brzmią słowa Jezusa: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka. (...) Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie» (ww. 34. 36).

Czujność i modlitwa: tak właśnie należy przeżywać ten okres od dzisiaj do świąt Bożego Narodzenia. Czujność i modlitwa. Wewnętrzną senność rodzi nieustannie kręcenie się wokół samych siebie i zamknięcie we własnym życiu, z jego problemami, radościami i bólami, ale zawsze jest to obracanie się wokół siebie. A to męczy, to nudzi, to zamyka na nadzieję. W tym tkwi źródło odrętwienia i lenistwa, o których mówi Ewangelia. Adwent zachęca nas do wysiłku czujności, do patrzenia poza samych siebie, poszerzenia umysłu i serca, aby otworzyć się na potrzeby ludzi, naszych braci i na pragnienie nowego świata. Jest to pragnienie wielu narodów dręczonych przez głód, niesprawiedliwość i wojnę; jest to pragnienie ubogich, słabych, opuszczonych. To okres sprzyjający otworzeniu naszych serc, aby zadać sobie konkretne pytania o to, jak i dla kogo poświęcamy nasze życie.

Drugą postawą pozwalającą przeżywać okres oczekiwania na Pana jest modlitwa. «Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie» (Łk 21, 28), napomina Ewangelia św. Łukasza. Mamy wstać i modlić się, kierując nasze myśli i serca do Jezusa, który wkrótce nadejdzie. Wstajemy, kiedy czekamy na coś lub na kogoś. Oczekujemy Jezusa i chcemy na Niego czekać trwając na modlitwie, która wiąże się ściśle z czujnością. Modlitwa, oczekiwanie Jezusa, otwarcie się na innych, czujność, niezamykanie się w sobie. Lecz jeśli myślimy o Bożym Narodzeniu w atmosferze konsumizmu, zastanawiania się, co mogę kupić, żeby zrobić to i tamto, święta światowego, to Jezus przejdzie obok i nie znajdziemy Go. Oczekujemy Jezusa i chcemy na Niego czekać trwając na modlitwie, która wiąże się ściśle z czujnością.

Ale co jest horyzontem naszego modlitewnego oczekiwania? Wskazują nam go w Biblii przede wszystkim głosy proroków. Dziś jest to głos Jeremiasza, mówiącego do ludu ciężko doświadczonego przez wygnanie, któremu grozi utrata tożsamości. Także nam chrześcijanom, również będącym ludem Bożym, zagraża przyjęcie mentalności świata i zatracenie tożsamości, a nawet «spoganienie» stylu chrześcijańskiego. Dlatego potrzebujemy Słowa Boga, który poprzez proroka głosi: «Oto nadchodzą dni (...), kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem (...). Wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi» (33, 14-15). A tym potomkiem sprawiedliwym jest Jezus, który przychodzi i na którego czekamy. Niech Maryja Panna, która niesie nam Jezusa, kobieta oczekiwania i modlitwy, pomoże nam umocnić naszą nadzieję na obietnice Jej Syna Jezusa, abyśmy doświadczyli, że przez udręki historii Bóg pozostaje wierny i posługuje się także ludzkimi błędami, aby okazać swoje miłosierdzie.

(Papież Franciszek, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 2 grudnia 2018 r.)

(źródło: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/modlitwy/ap_02122018.html)