Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
Myśl dnia ( 2017-12-11 )

Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy.

Honoriusz Balzak

Myśl dnia ( 2017-12-10 )

Ani pochwały, ani przygany, ani honory, ani kary nie są słuszne, jeżeli dusza nie posiada wolnej władzy pożądania lub wyrzekania się czegoś, lecz jest winą mimowolną.(...) Żeby Bóg zwłaszcza nie był nam sprawcą zła.

św. Klemens Aleksandryjski

Myśl dnia ( 2017-12-09 )

Adwent nigdy się nie kończy, bo całe nasze życie jest ciągłym czekaniem na przyjście Pana Jezusa, którego można spotkać w każdej chwili

abp Władysław Ziółek

Myśl dnia ( 2017-12-08 )

Jakżeby nie miała być pełna łaski Ta, która stała się Bramą niebieską, między Bogiem a ludźmi najprawdziwszą Pośredniczką.

św. Wawrzyniec Justynian

Myśl dnia ( 2017-12-07 )

Nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności.

św. Ambroży

Myśl dnia ( 2017-12-06 )

On dostał twój list – na pamięć go zna
Prezenty już wziął i w worku je ma
Bo Mikołaj jedzie tu już

Ewelina Flinta

Myśl dnia ( 2017-12-05 )

Egoista – ten, który więcej dba o siebie niż o mnie.

Julian Tuwim

Myśl dnia ( 2017-12-04 )

Ty mnie żywiłeś, o Panie, mlekiem Twojej Boskiej nauki, czyli mlekiem słów Twoich. Ty mnie podtrzymywałeś umacniającym pokarmem Ciała Jezusa Chrystusa, Twojego Jednorodzonego i Najświętszego Syna, i dałeś mi pić z kielicha Jego krwi życiodajnej, którą przelał za zbawienie całego świata. 

św. Jan Damasceński

Myśl dnia ( 2017-12-03 )

Jak wolą Bożą jest czyn, a tym czynem jest „świat”, tak Jego intencją jest zbawienie człowieka, i ta intencja nazywa się Kościołem.

św. Klemens Aleksandryjski

Myśl dnia ( 2017-12-02 )

Błogosławiony Rafał Chyliński naśladował Chrystusa i nas również do tego powołuje. Tak często brakuje nam wyciągniętej dłoni drugiego człowieka, kiedy borykamy się z problemami. Ojciec Rafał dawał piękne świadectwo pomocy, czynił to w imię Boże.

abp Władysław Ziółek

Myśl dnia ( 2017-12-01 )

Podczas rachunku sumienia trzeba wykorzeniać wady, jak się czyni w ogrodzie z chwastami, zostawiając jarzyny dobre. Trzeba wyrywać z korzeniami, aby nie odrosły. Tak trzeba postępować z wadami, które przeszkadzają w postępie duchowym.

bł. Małgorzata Szewczyk

Myśl dnia ( 2017-11-30 )

Nikt nie jest nieszczęśliwy bez własnej winy.

Seneka Młodszy

Myśl dnia ( 2017-11-29 )

Ludzi dzielimy na potrafiących cieszyć się życiem i takich, którzy je marnują.

Phil Bosmans

Myśl dnia ( 2017-11-28 )

Najbardziej zbyteczna rzecz w nieszczęściu to łzy.

Antoni Czechow

Myśl dnia ( 2017-11-27 )

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny...

Juliusz Słowacki

Myśl dnia ( 2017-11-26 )

Przez oddawanie tej czci publicznej Królowaniu Pańskiemu muszą sobie ludzie przypomnieć, że Kościół, ustanowiony przez Chrystusa jako społeczność doskonała, żąda dla siebie z prawa mu przysługującego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej, i że w wypełnianiu powierzonego sobie przez Boga posłannictwa – nauczania, rządzenia i prowadzenia wszystkich do wiecznej szczęśliwości, którzy do Królestwa Chrystusowego należą, nie może zależeć od czyjejś woli.

Pius XI, Quas primas

Myśl dnia ( 2017-11-25 )

Przebaczenie oczyszcza przede wszystkim tego, kto wybacza.

ks. Jan Kaczkowski

Myśl dnia ( 2017-11-24 )

Pan Jezus nas doświadcza różnymi sposobami: to niedostatkiem, to zniechęceniem, ale skoro to wszystko z pomocą Bożą zniesiemy, potem dobrze; chociaż to prawda, że i potem nie bez krzyżyków, ale jakoś nawyka się do nich, bo gdzie ma być większa chwała Boża, tam też i trudności większe.

bł. Małgorzata Szewczyk

Myśl dnia ( 2017-11-23 )

Jeśli popatrzysz na kres życia nie jak na karę, lecz jako na prawo natury, i wygnasz z serca strach przed śmiercią, odtąd żaden lęk nie ośmieli się zakraść do niego.

Seneka Młodszy

Myśl dnia ( 2017-11-22 )

Nie ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpisujemy marzenia, a jakaś niewidzialna ręka nam je przekreśla. Nie mamy wtedy żadnego wyboru. Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi dziś, jak potrafimy być nimi jutro? Wykorzystaj ten dzień dzisiejszy. Obiema rękoma obejmij go. Przyjmij ochoczo, co niesie ze sobą: światło, powietrze i życie, jego uśmiech, płacz, i cały cud tego dnia. Wyjdź mu naprzeciw.

Phil Bosmans

12345678910...