Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
Myśl dnia ( 2022-08-19 )

Chrystus należy do Ciebie tak jak głowa należy do ciała.

św. Jan Eudes

Myśl dnia ( 2022-08-18 )

Żyjemy tak, jakby życie było karą. A przecież jest nagrodą.

Jan Stępień

Myśl dnia ( 2022-08-17 )

W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego.

św. Jacek

Myśl dnia ( 2022-08-16 )

Gdy miłość otwiera świat, otwiera go nawet nieszczęśliwa.

Maria Dąbrowska

Myśl dnia ( 2022-08-15 )

Jako najchwalebniejszą Matkę Chrystusa, Zbawcy naszego, który jest dawcą życia i nieśmiertelności, wskrzesił Ją z grobu i wziął do siebie w sposób sobie wiadomy.

św. Modest

Myśl dnia ( 2022-08-14 )

Kościół czyni z modlitwy podstawowy i wzniosły wyraz wiary: wierzyć i modlić się zlewają się w jeden i ten sam akt, czyniąc z niego równocześnie wyraz nadziei.

św. Paweł VI

Myśl dnia ( 2022-08-13 )

Deus non tenetur sacramentis, Bóg nie jest związany sakramentami, mówi stara teologiczna zasada: Boża łaska działa i bez nich, i poza nimi. Sakramenty są znakami, drzwiami, przez które się przechodzi.

ks. Tomáš Halík

Myśl dnia ( 2022-08-12 )

Każdego dnia widzę coraz wyraźniej, że droga świętej doskonałości jest bardzo stroma i że nie trzeba zajmować się głupstwami na tej świętej ścieżce, ale wiernie pracować na umartwienie siebie i dla czystości swoich intencji.

św. Joanna de Chantal

Myśl dnia ( 2022-08-11 )

Modlić się zawsze do Niego czystym sercem i mieć pokorę, cierpliwość w utrapieniach i chorobie oraz kochać tych, którzy nas prześladują, ganią i obwiniają, bo Pan mówi: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie".

św. Klara

Myśl dnia ( 2022-08-10 )

Słowo Boże obfituje we wszelkie dobra i jest skarbcem wszystkich dóbr, jest skarbnicą duchowych zasług. Słowo Boże jest światłem umysłu i ogniem woli, po to, aby człowiek mógł poznać i miłować Boga.

św. Wawrzyniec

Myśl dnia ( 2022-08-09 )

Cierpienia nigdy nie są za wielkie a i radość za mała.

św. Teresa Benedykta od Krzyża

Myśl dnia ( 2022-08-08 )

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu (…)

Adam Mickiewicz

Myśl dnia ( 2022-08-07 )

Jesteśmy jedynymi, którzy bronią potęgi rozumu.

św. Paweł VI

Myśl dnia ( 2022-08-06 )

Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest (…) przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor. Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów…

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2022-08-05 )

Panno Przenajświętsza! Któżby w Tobie nie pokładał ufności, gdy Ty ratujesz zrozpaczonych nawet?

św. Bernard

Myśl dnia ( 2022-08-04 )

Czysta dusza to piękna róża, dla której zapachu Trójca Święta zstępuje z nieba, by poczuć jej zapach.

św. Jan Maria Vianney

Myśl dnia ( 2022-08-03 )

Gwiazdy wokoło twojej głowy – pod twoimi nogi fale morza – na falach morza tęcza przed tobą pędzi i rozdziela mgły – co ujrzysz, jest twoim – brzegi, miasta i ludzie tobie się przynależą – niebo jest twoim – chwale twojej niby nic nie zrówna.

Zygmunt Krasiński

Myśl dnia ( 2022-08-02 )

Despotyczna młodość łaknie aprobaty nawet od świata, który skazuje na zagładę.

Maria Dąbrowska

Myśl dnia ( 2022-08-01 )

W sprawie pokus przeciwko czystości, duchowi mistrzowie uczą nas, nie tyle by walczyć z grzesznymi myślami, ale aby otworzyć umysł na inne inspiracje, na inne duchowe lub neutralne obiekty. Dobrze jest walczyć z grzesznymi myślami, ale jeszcze lepiej jest nie myśleć o nieczystości.

św. Alfons Maria Liguori

Myśl dnia ( 2022-07-31 )

Odważni cuda działają, wszystko przezwyciężą, ale jak tylko poddadzą się nieufności, zaczną tonąć.

św. Urszula Ledóchowska

12345678910...