Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
Myśl dnia ( 2018-02-21 )

Dlaczego zdaje nam się że wiedza tkwi w cierpieniu.

Anna Kamieńska

Myśl dnia ( 2018-02-20 )

Ożenić się bez miłości jest rzeczą tak samo podłą i niegodną człowieka, jak odprawiać mszę bez wiary w Boga. 

Antoni Czechow

Myśl dnia ( 2018-02-19 )

Bywają w życiu człowieka chwile – zwłaszcza po okresach stałego podsycania próżności odwagą zamiarów – gdy nogi uginają się nagle, jakby były z waty, i jedyne, czego naprawdę się pragnie, to uciec nie oglądając się za siebie.

Gustaw Herling-Grudziński

Myśl dnia ( 2018-02-18 )

Żyj ściśle według podziału dnia, a będziesz zbawiony.

św. Maksymilian Maria Kolbe

Myśl dnia ( 2018-02-17 )

Gdzie jest miłość i mądrość, tam nie ma ani bojaźni, ani niewiedzy.

św. Franciszek z Asyżu

Myśl dnia ( 2018-02-16 )

I małe grzechy zabijają, jeśli się je lekceważy. Małe są krople, które napełniają rzeki, małe są ziarenka piasku, lecz jeśli się włoży na kogoś wiele piasku, to ten go uciska i przygniata. Zlekceważona woda to samo czyni, co nacierająca fala, choć stopniowo się wsącza, ale długo się wsączając, jeśli nie jest wylewana, okręt zatapia.

św. Augustyn

Myśl dnia ( 2018-02-15 )

W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę;
Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę.

Adam Mickiewicz

Myśl dnia ( 2018-02-14 )

Ojcowie Kościoła mówią o mocy postu, która chroni przed grzechem, tłumi pragnienia starego Adama i przeciera w sercach ludzi wierzących drogę ku Bogu.

Benedykt XVI

Myśl dnia ( 2018-02-13 )

Pisanie polega nie na umiejętności pisania, lecz na umiejętności wykreślania tego, co jest źle napisane. 

Antoni Czechow

Myśl dnia ( 2018-02-12 )

Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.

Anatole France

Myśl dnia ( 2018-02-11 )

Naśladuj Chrystusa – kochaj i służ.

św. Maksymilian Maria Kolbe

Myśl dnia ( 2018-02-10 )

Sądzę, że im ktoś się głębiej zanurzył w Bogu, tym więcej musi wychodzić poza siebie, a wchodzić w świat, by mu nieść życie Boże.

św. Teresa Benedykta od Krzyża

Myśl dnia ( 2018-02-09 )

Nie lękajcie się Chrystusa! On niczego nie odbiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Tak, otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie.

Benedykt XVI

Myśl dnia ( 2018-02-08 )

Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa.

Adam Mickiewicz

Myśl dnia ( 2018-02-07 )

Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość, zmienia nas samych.

Anna Kamieńska

Myśl dnia ( 2018-02-06 )

Uniwersytet rozwija wszystkie zdolności, między innymi głupotę.

Antoni Czechow

Myśl dnia ( 2018-02-05 )

Nie ma rzeczy gorszej niż strach bezprzedmiotowy, strach przed nieznanym, przed groźną tajemnicą, która zdaje się czaić wszędzie.

Gustaw Herling-Grudziński

Myśl dnia ( 2018-02-04 )

Spokój o przeszłość - gorącością wynagródź czas stracony.

św. Maksymilian Maria Kolbe

Myśl dnia ( 2018-02-03 )

Święta bojaźń chroni i zachowuje w duszy dary otrzymane od Boga, tłumi pychę i poszerza serce na nadzieję, a więc można powiedzieć, że bojaźń Boża jest ojcem nadziei.

św. Albert Wielki

Myśl dnia ( 2018-02-02 )

Nie istnieje prawdziwie piękne życie bez ducha z nas ofiary. Każdy musi być holocaustem, który ofiaruje samego siebie własnymi rękami.

sł. Boży kard. Stefan Wyszyński

12345678910...