Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
Pierwsza Komunia św.

 

 

Spotkanie z Rodzicami dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św.

w parafii pw. Nawiedzenia NMP - 09.09.2021 r.

Drodzy Rodzice, cieszę się, że wraz z Wami, możemy (księża: ks. Roman Misiak, proboszcz, ks. Adam Polaszczyk, wikariusz, pani katechetka - p. Katarzyna Jabłońska) uczestniczyć w tym istotnym etapie inicjacji chrześcijańskiej Waszych dzieci, jakim jest przygotowanie do I Komunii św., do pełnego sakramentalnego udziału w życiu z Bogiem.

Nasze życie z Bogiem rozwija się, gdy przyjmujemy z żywą wiarą Ciało Eucharystyczne Pana Jezusa, prawdziwy pokarm dla duszy. Wejście w tę tajemnicę życia chrześcijańskiego domaga się wprowadzenia, przygotowania, za co, Wy Drodzy Rodzice, jesteście odpowiedzialni w pierwszej kolejności, obiecaliście to Bogu i Kościołowi na Chrzcie św. swoich dzieci.

Inne osoby uczestniczące w tym procesie są Waszymi pomocnikami, zarówno Katecheci, jak i Kapłani, a także Chrzestni czy pokolenie Waszych rodziców.

Mamy świadomość, że szczególnie my kapłani, z woli Boga mamy do wypełnienia istotne posłannictwo - wprowadzenie w doświadczenie Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz sprawowania Mszy św. i udzielania wiernym, także Waszym dzieciom, Eucharystycznego Ciała Pana Jezusa.

1. Terminy uroczystości I Komunii św. w 2022 r.

p. Katarzyna Jabłońska

- klasa III A sobota 14.05.2022, godz. 10.30; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

- klasa III C – sobota 14.05.2022, godz. 12.30; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

Ks. Adam Polaszczyk

- klasa III B - niedziela 15.05.2022, godz. 12.00; I Spowiedź św. w sobotę;

- klasa III D - sobota 21.05.2022, godz. 12.00; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

- klasa III E, niedziela 22.05.2022, godz. 12.00.

2. Deklaracja Rodziców dziecka pierwszokomunijnego

- Deklaracje zostaną/są w tym tygodniu przekazane Rodzicom dzieci, które przygotowują się w naszej parafii do I Komunii św. i uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

Rodziców dzieci, które uczęszczają do innych szkół niż w Przecławiu, proszę o pobranie Deklaracji u Księdza np. dzisiaj, albo w zakrystii lub w Biurze Parafialnym.

Prosimy o zwrot wypełnionych Deklaracji w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2021 r.

- Rodzice dzieci ochrzczonych w naszej parafii w Deklaracji w miejscu „Parafia chrztu św.” wpisują informację, że Chrzest św. odbył się w Przecławiu z podaniem roku Chrztu św. Numer z Księgi Ochrzczonych odnajdą Księża.

- Natomiast Rodzice dzieci ochrzczonych w innej parafii powinni wraz z Deklaracją dostarczyć metrykę Chrztu św. (Ad sacra). Trzeba się udać do parafii, w której dziecko było ochrzczone i poprosić o taki dokument.

- Z kolei Rodzice dzieci mieszkający poza naszą parafią (należący do innej wspólnoty parafialnej, np. św. Cyryla i Metodego w Szczecinie), którzy pragną posłać dziecko do I Komunii św. w parafii w Przecławiu poza Deklaracją i metryką (Ad sacra), proszeni są również o dostarczenie od Ks. Proboszcza macierzystej parafii zgody na I Komunię św. dziecka w naszej parafii.

Dzieci uczące się w innej szkole niż w Przecławiu lub spoza naszej parafii, będą mogły w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ks. Proboszczem, dołączyć do którejś z grup.

(Proszę w Deklaracji wpisać, do której grupy Rodzice zamierzają dołączyć swoje dziecko. Wpisanie do konkretnej grupy nastąpi po ustaleniu z ks. Proboszczem [klasa III A; III B; III C; III D, III E]).

Wymienione dokumenty (Deklarację, metrykę Chrztu św. i ewentualną zgodę na I Komunię św. w naszej parafii) prosimy przekazać Księżom w parafii lub pani Katarzynie Jabłońskiej i ks. Adamowi Polaszczykowi, którzy uczą dzieci w szkole w Przecławiu w terminie nieprzekraczalnym do 31 października br. (nie będziemy przyjmować częściowo wypełnionych Deklaracji).

3. Ważne terminy i sprawy:

- 03.10.2021 – poświęcenie różańca (zakupił ksiądz), dzieci otrzymają różaniec po Mszy św.;

- 05.12.2021 - II Niedziela Adwentu - poświęcenie medalika NMP; poświęcenie książeczki do nabożeństwa (zakupi ksiądz), dzieci otrzymają Książeczkę do modlitwy po Mszy św.;

- 23.01.2022 – III Niedziela Zwykła – poświęcenie świecy;

- pamiątka I Komunii św. (zakupi ksiądz); wręczenie na zakończenie Mszy św. w dzień I Komunii św.

 

→ Różaniec, Książeczka do nabożeństwa, Pamiątka I Komunii św. - razem 70 zł.

→ proszę, jeśli to możliwe, dokonać wpłaty w chwili składania Deklaracji. Taka była sugestia Rodziców w tym roku.

4. Wybór „Trójek Rodziców”

W tym roku szkolnym mamy 5 grup (5 klas) dzieci pierwszokomunijnych.

Na spotkaniu z rodzicami, 9 września 2021 r. zostały wybrane w czterech grupach (klasach) „Trójki Rodziców”, którzy jako reprezentanci wszystkich rodziców danej klasy/grupy będą czuwali nad przygotowaniem uroczystości I Komunii św. w tej konkretnej grupie.Wybór „Trójki Rodziców” z kl. III B też został dokonany.

Chodzi zorganizowanie komunikacji między Księżmi a Rodzicami.

Ten sposób zorganizowania wzajemnej komunikacji bardzo dobrze się dotąd sprawdzał.

Spotkanie z „Trójkami Rodziców” jest planowanie w najbliższym czasie. Wtedy chciałbym, abyśmy porozmawiali o obszarach i zakresach naszego współdziałania.

Drodzy Rodzice, w razie potrzeby jesteśmy do Waszej dyspozycji, oczywiście na miarę naszych możliwości.

5. Zapraszamy Was, Drodzy Rodzice, do codziennej, wspólnej modlitwy z dzieckiem i do rodzinnego uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 13.30.

Proszę przyjmijcie to jako Wasz istotny przywilej i obowiązek, uświadomiony i przyjęty w chwili Chrztu św. Waszego dziecka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej już się rozpoczęło...

W ciągu roku liturgicznego prosimy, oczekujemy uczestnictwa w kościele w Przecławiu dzieci i rodziców:

- w nabożeństwie różańcowym (październik: przynajmniej 4 x różaniec - godz. 17.00);

- w Roratach (Adwent: przynajmniej 4 x roraty - godz. 18.00);

- w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (Wielki Post: przynajmniej 2 x Droga krzyżowa - godz. 17.00),

- w maju po Komunii św. uczestnictwa w tzw. Białym Tygodniu (litania do NMP);

- uczestnictwa we Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała - 16 czerwca 2022 r.

 

***

 

L.p.

Mały Katechizm

Ocena i podpis rodziców

Podpis katechety lub księdza

 

1.

Znak krzyża św.

 

 

 

2.

Ojcze nasz

 

 

 

3.

Zdrowaś Maryjo

 

 

 

4.

Wieczny odpoczynek

 

 

 

5.

Przykazanie miłości

 

 

 

6.

Chwała Ojcu

 

 

 

7.

Akt wiary

 

 

 

8.

Akt nadziei

 

 

 

9.

Akt miłości

 

 

 

10.

Akt żalu

 

 

 

11.

Główne prawdy wiary

 

 

 

12.

7 sakramentów św.

 

 

 

13.

Pod Twoją obronę

 

 

 

14.

10 Przykazań Bożych

 

 

 

15.

Wierzę w Boga

 

 

 

16.

Wierzę w jednego Boga

 

 

 

17.

5 warunków Spowiedzi św.

 

 

 

18.

Formuła Spowiedzi św.

 

 

 

- 03.10.2021 – poświęcenie różańca (zakupił ksiądz), dzieci otrzymają różaniec po Mszy św.;

- 05.12.2021 - II Niedziela Adwentu - poświęcenie medalika NMP; poświęcenie książeczki do nabożeństwa (zakupi ksiądz), dzieci otrzymają Książeczkę do modlitwy po Mszy św.;

- 23.01.2022 – III Niedziela Zwykła – poświęcenie świecy;

- w dniu I Komunii św. poświęcenie i wręczenie obrazka I Komunii św. (zakupi ksiądz).