Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
I Komunia św. 2019 - informacje

25 listopada 2018 r., po Mszy św. o godz. 13.30 zapraszamy Rodziców dzieci, które przygotowują się w naszej parafii do przyjęcia I Komunii św. na konferencję formacyjną i spotkanie organizacyjne.

 

Spotkanie z Rodzicami dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. w parafii

pw. Nawiedzenia NMP w Przecławiu

16.09.2018

Drodzy Rodzice, cieszę się, że wraz z Wami, możemy (księża: ks. Roman Misiak, proboszcz, ks. Maciej Piotrowski, wikariusz, pani katechetka - p. Jolanta Roman) uczestniczyć w tym istotnym etapie inicjacji chrześcijańskiej Waszych dzieci, jakim jest przygotowanie do I Komunii św., do pełnego udziału w życiu z Bogiem. Nasze życie z Bogiem rozwija się, gdy przyjmujemy Ciało Pana Jezusa, prawdziwy pokarm dla duszy. Wejście w tę tajemnicę życia chrześcijańskiego domaga się wprowadzenia, przygotowania, za co, Wy Drodzy Rodzice, jesteście odpowiedzialni w pierwszej kolejności. Inne osoby uczestniczące w tym procesie są Waszymi pomocnikami, zarówno Katecheci, jak i Kapłani, a także Chrzestni czy pokolenie Waszych rodziców. Mamy świadomość, że szczególnie my kapłani, z woli Boga mamy do wypełnienia istotne posłannictwo - wprowadzenia w doświadczenie Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz sprawowania Mszy św. i udzielania wiernym, Waszym dzieciom, Ciała Pana Jezusa.

1. Terminy uroczystości I Komunii św. w 2019 r.

- klasa III A sobota 11.05.2019, godz. 12.00; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

- klasa III B – niedziela 12.05.2019, godz. 12.00; I Spowiedź św. w sobotę;

2. Deklaracja Rodziców dziecka pierwszokomunijnego

- Deklaracje zostały już przekazane Rodzicom dzieci, które przygotowują się w naszej parafii do I Komunii św. Gdyby ktoś z Rodziców jeszcze nie miał tej, Deklaracji, to proszę o jej pobranie u Księdza w zakrystii lub w Biurze Parafialnym.

Prosimy o zwrot wypełnionych Deklaracji w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2018 r. (nie będziemy przyjmować częściowo wypełnionych Deklaracji).

- Rodzice dzieci ochrzczonych w naszej parafii w Deklaracji w miejscu „Parafia chrztu św.” wpisują informację, że Chrzest św. odbył się w Przecławiu z podaniem roku Chrztu św. Numer z Księgi Ochrzczonych odnajdą Księża.

- Natomiast Rodzice dzieci ochrzczonych w innej parafii powinni wraz z Deklaracją dostarczyć metrykę Chrztu św. (Ad sacra). Trzeba się udać do parafii, w której dziecko było ochrzczone i poprosić o taki dokument.

- Z kolei Rodzice dzieci mieszkający poza naszą parafią (należący do innej wspólnoty parafialnej), którzy pragną posłać dziecko do I Komunii św. w parafii Przecław poza Deklaracją i metryką (Ad sacra), proszeni są również o dostarczenie od Ks. Proboszcza macierzystej parafii zgody na I Komunię św. dziecka w innej parafii.

Dzieci spoza naszej parafii, będą mogły w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ks. Proboszczem, dołączyć do którejś z grup. (Proszę w Deklaracji wpisać, do której grupy zamierzają Rodzice dołączyć swoje dziecko [klasa III A lub III B]).

Wymienione dokumenty (Deklarację, metrykę Chrztu św. i ewentualną zgodę na I Komunię św. w naszej parafii) prosimy przekazać Księżom w parafii lub Katechetce, która uczy dzieci w szkole w Przecławiu w terminie nieprzekraczalnym do 31 października br.

3. Ważne terminy i sprawy:

- 30.09.18 – poświęcenie różańca (zakupi ksiądz);

- 09.12.18 - II Niedziela Adwentu - poświęcenie medalika NMP;

- 17.02.2019 - VI Niedziela Zwykła– poświęcenie świecy;

- 28.04.2019 - Niedziela Bożego Miłosierdzia – poświęcenie książeczki do nabożeństwa (zakupi ksiądz)

- pamiątka I Komunii św. (zakupi ksiądz)

→ Różaniec (10 zł), Książeczka do nabożeństwa (20 zł), Pamiątka I Komunii św. (20 zł) - razem 50 zł.

→ proszę, jeśli to możliwe, dokonać wpłaty w chwili składania Deklaracji. Taka była sugestia Rodziców w tym roku...

4. Wybór tzw. „Trójek Rodziców”

W tym roku szkolnym mamy 2 grupy (2 klasy) dzieci pierwszokomunijnych.

Na spotkaniu z rodzicami, 16 września br. zostały wybrane w każdej grupie (klasie) tzw. „Trójki Rodziców”, którzy jako reprezentanci wszystkich rodziców danej klasy będą czuwali nad przygotowaniem uroczystości I Komunii św.

Chodzi zorganizowanie komunikacji między Księżmi a Rodzicami.

Ten sposób zorganizowania wzajemnej komunikacji bardzo dobrze się sprawdził w tym roku.

Spotkanie z „Trójkami Rodziców” jest planowanie 14 października br. po Mszy św. o godz. 13.30 w salce na plebanii. Wtedy chciałbym, abyśmy porozmawiali o obszarach i zakresach naszego współdziałania...

W kolejnych miesiącach planuję krótkie spotkania formacyjne dla rodziców po Mszy św. o godz. 13.30. (raz na miesiąc).

Drodzy Rodzice, w razie potrzeby jesteśmy do Waszej dyspozycji, oczywiście na miarę naszych możliwości ˘

5. Zapraszam Was, Drodzy Rodzice, do codziennej, wspólnej modlitwy z dzieckiem i do rodzinnego uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 13.30.

Proszę przyjmijcie to jako Wasz istotny przywilej i obowiązek, uświadomiony i przyjęty w chwili Chrztu św. Waszego dziecka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej już się rozpoczęło...

 

W ciągu roku liturgicznego prosimy, oczekujemy uczestnictwa w kościele w Przecławiu dzieci i rodziców:

- w nabożeństwie różańcowym (październik: przynajmniej 4 x różaniec - godz. 17.00);

- w Roratach (Adwent: przynajmniej 4 x roraty - godz. 18.00);

- w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (Wielki Post: przynajmniej 2 x Droga krzyżowa - godz. 17.00),

- w maju po Komunii św. uczestnictwa w tzw. Białym Tygodniu (litania do NMP);

- uczestnictwa we Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała - 20 czerwca 2019 r.

 

6. Ewentualne pytania...

 

 

***

 

Lp

Katechizm

Ocena i podpis rodziców

Podpis katechety

lub księdza

 

1.

Znak krzyża św.

 

 

 

2.

Ojcze nasz

 

 

 

3.

Zdrowaś Maryjo

 

 

 

4.

Wieczny odpoczynek

 

 

 

5.

Przykazanie miłości

 

 

 

6.

Chwała Ojcu

 

 

 

7.

Akt wiary

 

 

 

8.

Akt nadziei

 

 

 

9.

Akt miłości

 

 

 

10.

Akt żalu

 

 

 

11.

Główne prawdy wiary

 

 

 

12.

7 sakramentów św.

 

 

 

13.

Pod Twoją obronę

 

 

 

14.

10 przykazań Bożych

 

 

 

15.

Wierzę w Boga

 

 

 

16.

Wierzę w jednego Boga

 

 

 

17.

5 warunków spowiedzi

 

 

 

18.

Formuła spowiedzi

 

 

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Akt wiary: Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadziei: Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości: Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu: Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

10 Przykazań Bożych

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Siedem sakramentów świętych: 1. Chrzest św.; 2. Bierzmowanie; 3. Najświętszy Sakrament (Komunia św.); 4. Pokuta (Spowiedź św.); 5. Namaszczenie Chorych;

 6. Kapłaństwo; 7. Małżeństwo.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. (Skład Apostolski)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I Zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. (Credo).

5 warunków Spowiedzi świętej:

1. Rachunek sumienia (z książeczki do nabożeństwa);

2. Żal za grzechy (może być modlitwa z książeczki do nabożeństwa);

3. Mocne postanowienie poprawy (poprawa z jednego grzechu);

4. Szczera spowiedź św. (kościół - konfesjonał);

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (naprawa zła, odmówienie pokuty zadanej przez księdza).

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Główne prawdy wiary

1.                  Jest jeden Bóg.

2.                  Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

3.                  Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4.          Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5.                  Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6.                  Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.