Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
I Komunia św. 2020 - informacje

Pieśni na uroczystość Pierwszej Komunii św. / wrzesień 2020

WEJŚCIE

Oto jest dzień

Oto jest dzień, / x2

Który dał nam Pan / x2

Weselmy się / x2

I radujmy się w nim / x2

Oto jest dzień, który dał nam Pan!

Weselmy się i radujmy się w nim.

Oto jest dzień, oto jest dzień,

Który dał nam Pan!

 

Chcę przestąpić Jego próg

Chcę przestąpić Jego próg

z dziękczynieniem w sercu mym

i w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go.

Bo kolejny nadszedł dzień,

który dał dla mnie Bóg.

Chcę śpiewać Mu,

bo Pan radością mą.

Pan radością mą,

Pan radością mą,

chcę śpiewać Mu,

bo Pan radością moją jest /mą.

***

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa.

Duch Twój Święty niech dotknie nas.

***

OFIAROWANIE

Ofiaruję Tobie

Ofiaruje Tobie, Panie mój,

Całe życie me,

Cały jestem Twój,

Aż na wieki!

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest.

 Przyjmij Panie te dary

1.  Przyjmij, Panie, te dary

z rąk Twego kapłana.

Ten zadatek miłości Chrystusa i Pana,

ten chleb czysty i wino,

które Ci składamy

na pamiątkę Chrystusa,

my je poświęcimy.

2.  Przyjmij, Boże, te dary,

prosimy Cię ze łzami,

a dla krwi Syna Swego,

zmiłuj się nad nami.

Niech wonność tej ofiary,

przed Twój tron się wzniesie

i niech nam wiecznej chwały

nagrodę przyniesie.

***

KOMUNIA ŚW.

Schowaj mnie

1.    Schowaj mnie

pod skrzydła Swe,

ukryj mnie

w silnej dłoni Swej. x2

Ref. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,

Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie,

Panie, Królem Tyś spienionych wód,

ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. x2

2. Odpocznę dziś

w ramionach Twych.

Dusza ma

w pokoju będzie trwać.

 Kiedyś wino i krew

Ref: Kiedyś wino i chleb

Teraz Ciało i Krew

Możesz wierzyć lub nie

To naprawdę dzieje się.

1. Ciągle czekasz na cud

Niespokojny twój duch

A ja przypomnę, że

W ciszy i przy blasku świec

Cud największy dzieje się.

2. Wypatrujesz co dnia

Czekasz na jakiś znak

A ja przypomnę, że

W ciszy i przy blasku świec

Cud największy dzieje się.

 Amen

Amen x2

Jezus moim Panem jest, Jezus Panem

On swoją radość we mnie wlał,

i serce swoje sam otworzył,

dlatego śpiewam że Jezus to Pan. (2x)

 Kiedyś o Jezu

1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie

Brałeś dziateczki w objęcia swe.

Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię

Do Serca Twego przytul i mnie.

2. Byłeś dzieciątkiem, Ty wielki Boże,

W żłóbku płakałeś nad światem złym.

Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze,

Serce me daję, Ty mieszkaj w nim.

3. Kto by u siebie dziecię przyjmował,

Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię.

Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował

Za to Cię kochać na wieki chcę.

4. Rzekłeś: "Nie może ze Mną być w niebie,

Kto nie chce dziecku podobnym być",

Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie!

Daj mi niewinnie na zawsze żyć!

 ***

UWIELBIENIE

Wielbić imię Pana dziś chcę

Wielbić imię Pana dziś chcę x3

to mój Bóg!

Imię Pana jest twierdzą,

warowną twierdzą,

skałą schronienia

zbawieniem mym!

Bóg tak umiłował świat

Bóg tak umiłował świat,

że Syna Swego jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy

nie zginął, ale życie wieczne miał.

O Jezus, Jezus, Jezus,

O Jezus, Jezus, Jezus. x2

 Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie

cała ziemia śpiewa, śpiewa

Wielka radość na Syjonie

Król zstępuje z nieba, z nieba x2

Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień

Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas

Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2

Uwielbi Go (uwielbi Go) cały.

***

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

O Pani ufność nasza

O Pani ufność nasza

W modlitwy Twej obronie.

Chroń nas / 2x

Królowo Pokoju.

 

***

WYJŚCIE

Jesteś radością mojego życia

Jesteś radością mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

Jesteś Panem mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

Jesteś Królem mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

Jesteś zbawieniem mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

 

 

***

 

W związku z trwającym stanem epidemii, po przeprowadzaniu konsultacji m.in. z rodzicami dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. w naszej parafii zadecydowano o przeniesieniu terminów tej uroczystości na wrzesień br.

Przyjęto następujące terminy: 19.09.2020, godz. 12.00 (klasa IIIA); 20.09.2020, godz. 12.00 (IIIB); 26.09.2020, godz. 12.00 (IIIC); 27.09.2020, godz. 12.00 (IIID).

Bardzo proszę „Trójki Rodziców” z każdej klasy o poinformowanie o zaistniałych zmianach rodziców dzieci, które są dołączone do poszczególnych grup.

Informacje o sposobie i terminach bezpośredniego przygotowania do uroczystości I Komunii św. oraz termin poświęcenia Książeczek do modlitwy zostaną przekazane w późniejszym czasie.

Serdecznie pozdrawiamy, przy tej okazji wszystkie dzieci, które czekają na Pierwszą Spowiedź św. i na przyjęcie Pana Jezusa w Eucharystii. Proszę przygotowujcie się przez modlitwę i dobre uczynki na przyjęcie tej Bożej łaski.

Pamiętamy o Was, kochane dzieci i o Waszych rodzinach w codziennej modlitwie kapłańskiej, i prosimy o modlitwę za kapłanów oraz o ustanie epidemii.

***

W niedzielę 1 marca po Mszy św. o godz. 13.30 zapraszamy Rodziców dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. na krótkie spotkanie w kościele. Spotkanie będzie dotyczyć ważnych spraw organizacyjnych. Prosimy o niezawodną obecność!

***

Spotkanie z Rodzicami dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św.

w parafii pw. Nawiedzenia NMP - 15.09.2019

Drodzy Rodzice, cieszę się, że wraz z Wami, możemy (księża: ks. Roman Misiak, proboszcz, ks. Paweł Kuchnicki, wikariusz, panie katechetki - p. Jolanta Roman i p. Katarzyna Jabłońska) uczestniczyć w tym istotnym etapie inicjacji chrześcijańskiej Waszych dzieci, jakim jest przygotowanie do I Komunii św., do pełnego udziału w życiu z Bogiem.

Nasze życie z Bogiem rozwija się, gdy przyjmujemy z żywą wiarą Ciało Pana Jezusa, prawdziwy pokarm dla duszy. Wejście w tę tajemnicę życia chrześcijańskiego domaga się wprowadzenia, przygotowania, za co, Wy Drodzy Rodzice, jesteście odpowiedzialni w pierwszej kolejności.

Inne osoby uczestniczące w tym procesie są Waszymi pomocnikami, zarówno Katecheci, jak i Kapłani, a także Chrzestni czy pokolenie Waszych rodziców.

Mamy świadomość, że szczególnie my kapłani, z woli Boga mamy do wypełnienia istotne posłannictwo - wprowadzenie w doświadczenie Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz sprawowania Mszy św. i udzielania wiernym, także Waszym dzieciom, Eucharystycznego Ciała Pana Jezusa.

1. Terminy uroczystości I Komunii św. w 2020 r. - NIEAKTUALNE!

- klasa III A sobota 09.05.2020, godz. 12.00; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

- klasa III B – niedziela 10.05.2020, godz. 12.00; I Spowiedź św. w sobotę;

- klasa III C - sobota 16.05.2020, godz. 12.00; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

- klasa III D - niedziela 17.05.2020, godz. 12.00; I Spowiedź św. w sobotę;

2. Deklaracja Rodziców dziecka pierwszokomunijnego

- Deklaracje zostały już przekazane Rodzicom dzieci, które przygotowują się w naszej parafii do I Komunii św. i uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

Rodziców dzieci, które uczęszczają do innych szkół niż w Przecławiu, proszę o pobranie Deklaracji u Księdza w zakrystii lub w Biurze Parafialnym.

Prosimy o zwrot wypełnionych Deklaracji w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2019 r. (nie będziemy przyjmować częściowo wypełnionych Deklaracji).

- Rodzice dzieci ochrzczonych w naszej parafii w Deklaracji w miejscu „Parafia chrztu św.” wpisują informację, że Chrzest św. odbył się w Przecławiu z podaniem roku Chrztu św. Numer z Księgi Ochrzczonych odnajdą Księża.

- Natomiast Rodzice dzieci ochrzczonych w innej parafii powinni wraz z Deklaracją dostarczyć metrykę Chrztu św. (Ad sacra). Trzeba się udać do parafii, w której dziecko było ochrzczone i poprosić o taki dokument.

- Z kolei Rodzice dzieci mieszkający poza naszą parafią (należący do innej wspólnoty parafialnej), którzy pragną posłać dziecko do I Komunii św. w parafii w Przecławiu poza Deklaracją i metryką (Ad sacra), proszeni są również o dostarczenie od Ks. Proboszcza macierzystej parafii zgody na I Komunię św. dziecka w innej parafii.

Dzieci uczące się w innej szkole niż w Przecławiu lub spoza naszej parafii, będą mogły w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ks. Proboszczem, dołączyć do którejś z grup.

(Proszę w Deklaracji wpisać, do której grupy Rodzice zamierzają dołączyć swoje dziecko [klasa III A; III B; III C; III D]).

Wymienione dokumenty (Deklarację, metrykę Chrztu św. i ewentualną zgodę na I Komunię św. w naszej parafii) prosimy przekazać Księżom w parafii lub paniom Katechetkom, które uczą dzieci w szkole w Przecławiu w terminie nieprzekraczalnym do 31 października br.

3. Ważne terminy i sprawy:

- 29.09.2019 – poświęcenie różańca (zakupi ksiądz), dzieci otrzymają różaniec po Mszy św.;

- 08.12.2019 - II Niedziela Adwentu - poświęcenie medalika NMP;

- 02.02.2020 - Niedziela / Ofiarowanie Pańskie – poświęcenie świecy;

- 19.04.2020 - Niedziela Bożego Miłosierdzia – poświęcenie książeczki do nabożeństwa (zakupi ksiądz), dzieci otrzymają Książeczkę do modlitwy po Mszy św.;

- pamiątka I Komunii św. (zakupi ksiądz); wręczenie na zakończenie Mszy św.

 

→ Różaniec (10 zł), Książeczka do nabożeństwa (20 zł), Pamiątka I Komunii św. (20 zł) - razem 50 zł.

→ proszę, jeśli to możliwe, dokonać wpłaty w chwili składania Deklaracji. Taka była sugestia Rodziców w tym roku.

4. Wybór tzw. „Trójek Rodziców”

W tym roku szkolnym mamy 4 grupy (4 klasy) dzieci pierwszokomunijnych.

Na spotkaniu z rodzicami, 15 września br. zostały wybrane w każdej grupie (klasie) tzw. „Trójki Rodziców”, którzy jako reprezentanci wszystkich rodziców danej klasy/grupy będą czuwali nad przygotowaniem uroczystości I Komunii św.

Chodzi zorganizowanie komunikacji między Księżmi a Rodzicami.

Ten sposób zorganizowania wzajemnej komunikacji bardzo dobrze się dotąd sprawdzał.

Spotkanie z „Trójkami Rodziców” jest planowanie w najbliższym czasie. Wtedy chciałbym, abyśmy porozmawiali o obszarach i zakresach naszego współdziałania.

W kolejnych miesiącach planuję krótkie spotkania formacyjne dla rodziców po Mszy św. o godz. 13.30.

Drodzy Rodzice, w razie potrzeby jesteśmy do Waszej dyspozycji, oczywiście na miarę naszych możliwości

5. Zapraszamy Was, Drodzy Rodzice, do codziennej, wspólnej modlitwy z dzieckiem i do rodzinnego uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 13.30.

Proszę przyjmijcie to jako Wasz istotny przywilej i obowiązek, uświadomiony i przyjęty w chwili Chrztu św. Waszego dziecka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej już się rozpoczęło...

W ciągu roku liturgicznego prosimy, oczekujemy uczestnictwa w kościele w Przecławiu dzieci i rodziców:

- w nabożeństwie różańcowym (październik: przynajmniej 4 x różaniec - godz. 17.00);

- w Roratach (Adwent: przynajmniej 4 x roraty - godz. 18.00);

- w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (Wielki Post: przynajmniej 2 x Droga krzyżowa - godz. 17.00),

- w maju po Komunii św. uczestnictwa w tzw. Białym Tygodniu (litania do NMP);

- uczestnictwa we Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała - 11 czerwca 2020 r.

 

 

***

 

L.p.

Mały Katechizm

Ocena i podpis rodziców

Podpis katechety lub księdza

 

1.

Znak krzyża św.

 

 

 

2.

Ojcze nasz

 

 

 

3.

Zdrowaś Maryjo

 

 

 

4.

Wieczny odpoczynek

 

 

 

5.

Przykazanie miłości

 

 

 

6.

Chwała Ojcu

 

 

 

7.

Akt wiary

 

 

 

8.

Akt nadziei

 

 

 

9.

Akt miłości

 

 

 

10.

Akt żalu

 

 

 

11.

Główne prawdy wiary

 

 

 

12.

7 sakramentów św.

 

 

 

13.

Pod Twoją obronę

 

 

 

14.

10 Przykazań Bożych

 

 

 

15.

Wierzę w Boga

 

 

 

16.

Wierzę w jednego Boga

 

 

 

17.

5 warunków Spowiedzi św.

 

 

 

18.

Formuła Spowiedzi św.

 

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Akt wiary: Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadziei: Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości: Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu: Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

10 Przykazań Bożych

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Siedem sakramentów świętych: 1. Chrzest św.; 2. Bierzmowanie; 3. Najświętszy Sakrament (Komunia św.); 4. Pokuta (Spowiedź św.); 5. Namaszczenie Chorych;

 6. Kapłaństwo; 7. Małżeństwo.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. (Skład Apostolski)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I Zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. (Credo).

5 warunków Spowiedzi świętej:

1. Rachunek sumienia;

2. Żal za grzechy;

3. Mocne postanowienie poprawy;

4. Szczera spowiedź św.;

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.