Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
I Komunia św. 2018 - informacje

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE / PRÓBY W KOŚCIELE

Klasa 3A (i dzieci włączone do tej grupy)

          17 kwietnia (wtorek) godz. 16.30 - próba

          24 kwietnia (wtorek) godz. 16.30 - próba

           11 maja (piątek) godz. 16.00 - Spowiedź św.

           11 maja (piątek) godz. 17.00 próba generalna

           12 maja (sobota) godz. 12.00 – uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3B (i dzieci włączone do tej grupy)

           17 kwietnia (wtorek) godz. 18.30 - próba

           24 kwietnia (wtorek) godz. 18.30 - próba

           12 maja (sobota) godz. 16.00 - Spowiedź św.

           12 maja (sobota) godz. 17.00 próba generalna

           13 maja (niedziela) godz. 12.00 – uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3C (i dzieci włączone do tej grupy)

           23 kwietnia (poniedziałek) godz. 16.30 - próba

           7 maja (poniedziałek) godz. 16.30 – próba

           14 maja (poniedziałek) godz. 16.30 - próba

           18 maja (piątek) godz. 16.00 - Spowiedź św.

           18 maja (piątek) godz. 17.00 próba generalna

           19 maja (sobota) godz. 12.00 – uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3D (i dzieci włączone do tej grupy)

           23 kwietnia (poniedziałek) godz. 18.30 - próba

           7 maja (poniedziałek) godz. 18.30 - próba

           14 maja (poniedziałek) godz. 18.30 - próba

           19 maja (sobota) godz. 16.00 - Spowiedź św.

           19 maja (sobota) godz. 17.00 – próba generalna

           20 maja (niedziela) godz. 12.00 – uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3E (i dzieci włączone do tej grupy)

           26 kwietnia (czwartek) godz. 16.30 - próba

           10 maja (czwartek) godz. 16.30 - próba

           17 maja (czwartek) godz. 16.30 – próba

           24 maja (czwartek) godz. 16.30 - próba

           25 maja (piątek) godz. 16.00 - Spowiedź św.

           25 maja (piątek) godz. 17.00 – próba generalna

           26 maja (sobota) godz. 12.00 – uroczystość Pierwszej Komunii Świętej


OBECNOŚĆ DZIECI I RODZICÓW NA WSZYSTKICH PRÓBACH JEST OBOWIĄZKOWA!

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Program Uroczystości I Komunii Świętej / maj 2018

 

I.     Powitanie i błogosławieństwo przed kościołem

- powitanie zgromadzonych i pokropienie wodą święconą;

- błogosławieństwo rodziców: np.

Rodzice: Kochane Dziecko, niech moje błogosławieństwo idzie za Tobą i chroni Cię każdego dnia. W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen.

II. Procesja do kościoła ze śpiewem pieśni: Oto jest dzień

III. Prośba rodziców o udzielenie I Komunii Św.

IV. Czytanie I - rodzic – ………..

V. Psalm - dzieci - ...................   ........................

VI. Ewangelia i homilia

VII. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych: świeca

Pieśń: Niech nas ogarnie łaska Panie

VIII. Modlitwa wiernych: 2 dzieci

IX. Dary ofiarne - komentarz

1. hostia

2. woda i wino

3. chleb powszedni

4. kwiaty

5. owoce

Pieśń: Ofiaruję Tobie, Panie mój lub Przyjmij Panie te dary

X. Komunia św.:

Pieśń: Idzie mój Pan; O Panie, Tyś moim pasterzem; Kiedyś wino i chleb; Bóg kiedyś stał się; Bóg tak umiłował świat

Pieśń na uwielbienie: Chwalę Ciebie Panie; Wielbić imię Pana dziś chcę; Cieszę się

XI. Podziękowania:

- księżom i katechecie

- rodzicom i chrzestnym, dziadkom; p. organiście

XII. Ogłoszenia parafialne

XIII. Błogosławieństwo

Pieśń: Chwalcie łąki umajone; O Pani ufność nasza

XIV. Wręczenie komunijnych obrazków

XV. Wspólne zdjęcie

XVI. Procesyjne wyjście na plac kościelny ze śpiewem pieśni: Spotkał mnie dziś Pan

 

 

 

 

 

 

 

***

Pieśni na uroczystość I Komunii św. / 2018

 

WEJŚCIEOto jest dzień

Oto jest dzień, / x2

Który dał nam Pan / x2

Weselmy się / x2

I radujmy się w nim / x2

Oto jest dzień, który dał nam Pan!

Weselmy się i radujmy się w nim.

Oto jest dzień, oto jest dzień,

Który dał nam Pan!

 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃNiech nas ogarnie łaska Panie Twa

Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa

Duch Twój Święty, niech dotknie nas.

 

OFIAROWANIE: Ofiaruję Tobie, Panie mój

Ofiaruje Tobie, Panie mój,

Całe życie me,

Cały jestem Twój,

Aż po wieki.

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest.

lub:

      Przyjmij Panie te dary

1. Przyjmij Panie te dary

Z rąk Twego kapłana

Ten zadatek miłości

Chrystusa i Pana.

Ten chleb czysty i wino

Które Ci składamy

Na pamiątkę Chrystusa,

Gdy je poświęcamy.

2. Przyjmij Boże te dary,

prosimy Cię ze łzami,

A dla Krwi Syna Twego,

zmiłuj się nad nami.

Niech wonność tej ofiary

przed Twój tron się wzniesie

I niech nam wiecznej chwały,

nagrodę przyniesie.

 

KOMUNIA ŚW.  Idzie mój Pan, Idzie mój Pan

Idzie mój Pan, Idzie mój Pan

On teraz biegnie, by spotkać mnie (x2)

 

Mija góry, łąki, lasy

By Komunii stał się cud

On chce chlebem nas nakarmić

By nasycić życia głód

 

O Panie tyś moim Pasterzem

1. O Panie, Tyś moim pasterzem,

Tak dobrym, że nic mi nie braknie.

Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,

Prostymi ścieżkami prowadzisz.

Ref. Pasterzem moim jest Pan

I nie brak mi niczego. (2x)

2. Choć idę przez ciemną dolinę,

Niczego nie muszę się trwożyć,

Bo pasterz mój zawsze jest przy mnie,

W obronie mej stanąć gotowy.

Ref. Pasterzem moim jest Pan...

3. Do stołu swojego zaprasza,

Na oczach mych wrogów to czyni,

Olejkiem mi głowę namaszcza

I kielich napełnia obficie.

Ref. Pasterzem moim jest Pan...

4. Twa łaska i dobroć podążą

W ślad za mną po dzień mój ostatni,

Aż dotrę, o Panie, do domu,

By z Tobą zamieszkać na zawsze.

Ref. Pasterzem moim jest Pan...

           Kiedyś wino i chleb

Ref. Kiedyś wino i chleb

Teraz Ciało i Krew

Możesz wierzyć lub nie

To naprawdę dzieje się.

1. Ciągle czekasz na cud

Niespokojny twój duch

A ja przypomnę, że

W ciszy i przy blasku świec

Cud największy dzieje się.

2. Wypatrujesz co dnia

Czekasz na jakiś znak

A ja przypomnę, że

W ciszy i przy blasku świec

Cud największy dzieje się

 

         Bóg kiedyś stał się jednym z nas

1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas,

By nas przemienić w siebie.

Przyjdź, Jezu mój,

Zostań wśród nas

Na zawsze już.

2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas.

Wszyscy jesteśmy braćmi.

Przyjdź, Jezu mój,

Zostań wśród nas

Na zawsze już.

3. Cierpiał na krzyżu wiele ran,

By zmazać nasze grzechy.

Przyjdź, Jezu mój,

Zostań wśród nas

Na zawsze już.

4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach,

By niebo nam otworzyć.

Przyjdź, Jezu mój,

Zostań wśród nas

Na zawsze już.

5. Ducha Świętego zesłał też,

By wszystkich nas uświęcił.

Przyjdź, Jezu mój,

Zostań wśród nas

Na zawsze już.

            Bóg tak umiłował świat

Bóg tak umiłował świat,

Że Syna Swego jednorodzonego dał

Aby każdy kto w Niego wierzy

Nie zginął, ale życie wieczne miał

O Jezus, Jezus, Jezus x2...

 

 UWIELBIENIEChwalę Ciebie Panie i uwielbiam

1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,

Wznoszę w górę swoje ręce,

Uwielbiając Imię Twe.

Ref. Bo wielkiś Ty

Wielkie dzieła czynisz dziś

Nie dorówna Tobie nikt

nie dorówna Tobie nikt / x2

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem

daj mi poznać Twoje drogi,

bym nie zbłądził nigdy już.

Ref. Bo wielkiś Ty… 

3. Jesteś świata Panem i Opoką

w Tobie składam troski swoje,

Tobie daję serce swe.

Ref. Bo wielkiś Ty…

    Wielbić imię Pana dziś chcę

Wielbić imię Pana dziś chcę x3

to mój Bóg!

Imię Pana jest twierdzą,

warowną twierdzą,

skałą schronieniem

i zbawieniem mym!

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Chwalcie łąki umajone

1. Chwalcie łąki umajone,

Góry, doliny zielone.

Chwalcie, cieniste gaiki,

Źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami,

W powietrzu buja skrzydłami,

Chwalcie z nami Panią Świata,

Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona,

Nad Anioły wywyższona;

Choć jest Panią nieba, ziemi,

Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,

Ptaszęta słodkim kwileniem,

I co czuje, i co żyje,

Niech z nami sławi Maryję!

 Pani ufność nasza

O Pani ufność nasza

W modlitwy Twej obronie

Chroń nas, chroń nas

Królowo Pokoju.

WYJŚCIESpotkał mnie dziś Pan

Spotkał mnie dziś Pan

I radość ogromną w sercu mam.

Z tej radości chcę

Śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go

Za to, że trzyma nas ręką swą.

 

 

 

***

Spotkanie z Rodzicami dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św.

17.09.2017

Drodzy Rodzice, cieszę się, że wraz z Wami, możemy (księża: ks. Proboszcz, ks. Maciej Piotrowski, i katecheci: p. Jolanta Roman i p. Kasia Jabłońska) uczestniczyć w tym istotnym etapie inicjacji chrześcijańskiej Waszych dzieci, jakim jest przygotowanie do I Komunii św., do pełnego udziału w życiu z Bogiem. Nasze życie z Bogiem rozwija się, gdy przyjmujemy Ciało Pana Jezusa, prawdziwy pokarm dla duszy. Wejście w tę tajemnicę życia chrześcijańskiego domaga się wprowadzenia, przygotowania, za co, Wy Drodzy Rodzice, jesteście odpowiedzialni w pierwszej kolejności. Inne osoby uczestniczące w tym procesie są Waszymi pomocnikami, zarówno Katecheci, jak i Kapłani, a także Chrzestni czy pokolenie Waszych rodziców. Mamy świadomość, że szczególnie my kapłani, z woli Boga mamy do wypełnienia istotne posłannictwo - wprowadzenia w doświadczenie Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz sprawowania Mszy św. i udzielania wiernym, Waszym dzieciom, Ciała Pana Jezusa.

1. Terminy uroczystości I Komunii św. w 2018 r.

1. klasa III A – sobota 12.05.2018, godz. 12.00; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

2. klasa III B – niedziela 13.05.2018, godz. 12.00; I Spowiedź św. w sobotę;

3. klasa III C – sobota 19.05.2018, godz. 12.00; I Spowiedź św. w piątek;

4. klasa III D – niedziela 20.05.2018, godz. 12.00; I Spowiedź św. w sobotę;

5. klasa III E – sobota 26.05.2018, godz. 12.00; I Spowiedź św. w piątek.

2. Deklaracja Rodziców dziecka pierwszokomunijnego

- Deklaracje zostały już przekazane Rodzicom dzieci, które uczą się w Szkole Podstawowej w Przecławiu przez pośrednictwo Katechetów: p. Jolanty Roman i p. Kasi Jabłońskiej.

Rodzice dzieci, które uczą się w innych szkołach proszeni są o pobranie tych Deklaracji w zakrystii lub w Biurze Parafialnym.

Prosimy o zwrot wypełnionych Deklaracji w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2017 r. (nie będziemy przyjmować częściowo wypełnionych Deklaracji).

- Rodzice dzieci ochrzczonych w naszej parafii w Deklaracji w miejscu „Parafia chrztu św.” wpisują informację, że Chrzest św. odbył się w Przecławiu. Numer z Księgi Ochrzczonych odnajdą Księża.

- Natomiast Rodzice dzieci ochrzczonych w innej parafii powinni wraz z Deklaracją dostarczyć metrykę Chrztu św. (Ad sacra). Trzeba się udać do parafii, w której dziecko było ochrzczone i poprosić o taki dokument.

- Z kolei Rodzice dzieci mieszkający poza naszą parafią (należący do innej wspólnoty parafialnej), którzy pragną posłać dziecko do I Komunii św. w parafii Przecław poza Deklaracją i metryką (Ad sacra), proszeni są również o dostarczenie od Ks. Proboszcza macierzystej parafii zgody na I Komunię św. dziecka w innej parafii.

Dzieci spoza naszej parafii, będą mogły w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ks. Proboszczem, dołączyć do którejś z grup. (Proszę w Deklaracji wpisać, do której grupy zamierzają Państwo dołączyć swoje dziecko [klasa III A lub III B lub III C lub III D lub III E]).

Wymienione dokumenty (Deklarację, metrykę Chrztu św. i ewentualną zgodę na I Komunię św. w naszej parafii) prosimy przekazać Księżom w parafii lub Katechetom, którzy uczą dzieci w szkole w Przecławiu w terminie nieprzekraczalnym do 31 października br.

3. Wybór tzw. „Trójek Rodziców”

W tym roku szkolnym mamy 5 grup (5 klas) dzieci pierwszokomunijnych.

Proszę Rodziców z każdej grupy (klasy) o wybranie tzw. „trójek rodziców”, którzy jako reprezentanci wszystkich rodziców danej klasy będą czuwali nad przygotowaniem uroczystości I Komunii św.

Chodzi mi o pewne zorganizowanie komunikacji między Księżmi a Rodzicami, gdyż z ok. setką rodziców nie sposób rozmawiać...

Ten sposób zorganizowania wzajemnej komunikacji bardzo dobrze się sprawdził w tym roku.

Spotkanie z „Trójkami Rodziców” planuję na 15 lub 22 października br. Wtedy chciałbym porozmawiać o obszarach i zakresach naszego współdziałania...

W kolejnych miesiącach planuję krótkie spotkania formacyjne dla rodziców po Mszy św. o godz. 13.30. (raz na miesiąc).

Drodzy Rodzice, w razie potrzeby jesteśmy do Waszej dyspozycji, oczywiście na miarę naszych możliwości.

P.S. W trakcie spotkania nastąpiło sprawne ukonstytuowanie się przedstawicielstwa Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., tzw. „Trójek Rodziców”. Za co serdecznie dziękuję!

4. Zapraszam Was, Drodzy Rodzice, do codziennej, wspólnej modlitwy z dzieckiem i do rodzinnego uczestniczenia we Mszy Św. w każdą niedzielę o godz. 13.30.

Proszę przyjmijcie to jako Wasz istotny przywilej i obowiązek, uświadomiony i przyjęty w chwili Chrztu św. Waszego dziecka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej już się rozpoczęło...

W ciągu roku liturgicznego prosimy, oczekujemy uczestnictwa w kościele w Przecławiu dzieci i rodziców:

- w nabożeństwie różańcowym (październik: przynajmniej 4 x różaniec - godz. 17.00);

- w Roratach (Adwent: przynajmniej 4 x roraty - godz. 18.00);

- w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (Wielki Post: przynajmniej 2 x Droga krzyżowa - godz. 17.00),

- w maju po Komunii św. uczestnictwa w tzw. Białym Tygodniu (litania do NMP);

- uczestnictwa we Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała - 31 maja 2018 r.

5. Ewentualne pytania...

 

Imię i nazwisko........................................................ klasa III ....

METRYKĘ CHRZTU ŚW. (Ad sacra) dziecka ochrzczonego w innej parafii przynosimy księdzu lub katechetce do 31 października 2017r.

Zapraszamy Was, Drodzy Rodzice, do codziennej, wspólnej modlitwy z dzieckiem i do wspólnego, rodzinnego uczestniczenia we Mszy Św. w każdą niedzielę o godz. 13.30Obecność obowiązkowa.

Przygotowanie do I Komunii Świętej już się rozpoczęło; 1 października poświęcenie różańców.

(4 x różaniec - godz. 17.00, 4 x roraty - godz. 18.00, 2 x Droga krzyżowa - godz. 17.00, w maju po Komunii św. Biały tydzień - litania NMP) w kościele w Przecławiu; Boże Ciało - 31 maja 2018 r.

Lp.

Katechizm

Ocena i podpis rodziców

Podpis katechety lub księdza

1.

Znak krzyża św.

   

2.

Ojcze nasz

   

3.

Zdrowaś Maryjo

   

4.

Wieczny odpoczynek

   

5.

Przykazanie miłości

   

6.

Chwała Ojcu

   

7.

Akt wiary

 

 

8.

Akt nadziei

   

9.

Akt miłości

   

10.

Akt żalu

   

11.

Główne prawdy wiary

   

12.

7 sakramentów św.

   

13.

Pod Twoją obronę

   

14.

10 przykazań Bożych

   

15.

Wierzę w Boga

   

16.

Wierzę w jednego Boga

   

17.

5 warunków spowiedzi

   

18.

Formuła spowiedzi

   

Podpis księdza:

 

01.10.17 – poświęcenie różańca (zakupi ksiądz);

03.12.17 (I Niedziela Adwentu) – poświęcenie medalika;

04.02.18 – poświęcenie świecy;

08.04.18 (Niedziela Miłosierdzia) – poświęcenie książeczki do nabożeństwa (zakupi ksiądz)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Akt wiary: Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadzieiUfam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości: Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu: Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

10 Przykazań Bożych

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Siedem sakramentów świętych: 1. Chrzest św.; 2. Bierzmowanie; 3. Najświętszy Sakrament (Komunia św.); 4. Pokuta (Spowiedź św.); 5. Namaszczenie Chorych; 6. Kapłaństwo; 7. Małżeństwo.


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. (Skład Apostolski)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I Zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. (Credo).

5 warunków Spowiedzi świętej:

1. Rachunek sumienia (z książeczki do nabożeństwa);

2. Żal za grzechy (może być modlitwa z książeczki do nabożeństwa);

3. Mocne postanowienie poprawy (poprawa z jednego grzechu);

4. Szczera spowiedź św. (kościół - konfesjonał);

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (naprawa zła, odmówienie pokuty zadanej przez księdza).

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.