Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
I Komunia św. 2018 - informacje

Spotkanie z Rodzicami dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św.

17.09.2017

Drodzy Rodzice, cieszę się, że wraz z Wami, możemy (księża: ks. Proboszcz, ks. Maciej Piotrowski, i katecheci: p. Jolanta Roman i p. Kasia Jabłońska) uczestniczyć w tym istotnym etapie inicjacji chrześcijańskiej Waszych dzieci, jakim jest przygotowanie do I Komunii św., do pełnego udziału w życiu z Bogiem. Nasze życie z Bogiem rozwija się, gdy przyjmujemy Ciało Pana Jezusa, prawdziwy pokarm dla duszy. Wejście w tę tajemnicę życia chrześcijańskiego domaga się wprowadzenia, przygotowania, za co, Wy Drodzy Rodzice, jesteście odpowiedzialni w pierwszej kolejności. Inne osoby uczestniczące w tym procesie są Waszymi pomocnikami, zarówno Katecheci, jak i Kapłani, a także Chrzestni czy pokolenie Waszych rodziców. Mamy świadomość, że szczególnie my kapłani, z woli Boga mamy do wypełnienia istotne posłannictwo - wprowadzenia w doświadczenie Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz sprawowania Mszy św. i udzielania wiernym, Waszym dzieciom, Ciała Pana Jezusa.

1. Terminy uroczystości I Komunii św. w 2018 r.

1. klasa III A – sobota 12.05.2018, godz. 12.00; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

2. klasa III B – niedziela 13.05.2018, godz. 12.00; I Spowiedź św. w sobotę;

3. klasa III C – sobota 19.05.2018, godz. 12.00; I Spowiedź św. w piątek;

4. klasa III D – niedziela 20.05.2018, godz. 12.00; I Spowiedź św. w sobotę;

5. klasa III E – sobota 26.05.2018, godz. 12.00; I Spowiedź św. w piątek.

2. Deklaracja Rodziców dziecka pierwszokomunijnego

- Deklaracje zostały już przekazane Rodzicom dzieci, które uczą się w Szkole Podstawowej w Przecławiu przez pośrednictwo Katechetów: p. Jolanty Roman i p. Kasi Jabłońskiej.

Rodzice dzieci, które uczą się w innych szkołach proszeni są o pobranie tych Deklaracji w zakrystii lub w Biurze Parafialnym.

Prosimy o zwrot wypełnionych Deklaracji w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2017 r. (nie będziemy przyjmować częściowo wypełnionych Deklaracji).

- Rodzice dzieci ochrzczonych w naszej parafii w Deklaracji w miejscu „Parafia chrztu św.” wpisują informację, że Chrzest św. odbył się w Przecławiu. Numer z Księgi Ochrzczonych odnajdą Księża.

- Natomiast Rodzice dzieci ochrzczonych w innej parafii powinni wraz z Deklaracją dostarczyć metrykę Chrztu św. (Ad sacra). Trzeba się udać do parafii, w której dziecko było ochrzczone i poprosić o taki dokument.

- Z kolei Rodzice dzieci mieszkający poza naszą parafią (należący do innej wspólnoty parafialnej), którzy pragną posłać dziecko do I Komunii św. w parafii Przecław poza Deklaracją i metryką (Ad sacra), proszeni są również o dostarczenie od Ks. Proboszcza macierzystej parafii zgody na I Komunię św. dziecka w innej parafii.

Dzieci spoza naszej parafii, będą mogły w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ks. Proboszczem, dołączyć do którejś z grup. (Proszę w Deklaracji wpisać, do której grupy zamierzają Państwo dołączyć swoje dziecko [klasa III A lub III B lub III C lub III D lub III E]).

Wymienione dokumenty (Deklarację, metrykę Chrztu św. i ewentualną zgodę na I Komunię św. w naszej parafii) prosimy przekazać Księżom w parafii lub Katechetom, którzy uczą dzieci w szkole w Przecławiu w terminie nieprzekraczalnym do 31 października br.

3. Wybór tzw. „Trójek Rodziców”

W tym roku szkolnym mamy 5 grup (5 klas) dzieci pierwszokomunijnych.

Proszę Rodziców z każdej grupy (klasy) o wybranie tzw. „trójek rodziców”, którzy jako reprezentanci wszystkich rodziców danej klasy będą czuwali nad przygotowaniem uroczystości I Komunii św.

Chodzi mi o pewne zorganizowanie komunikacji między Księżmi a Rodzicami, gdyż z ok. setką rodziców nie sposób rozmawiać...

Ten sposób zorganizowania wzajemnej komunikacji bardzo dobrze się sprawdził w tym roku.

Spotkanie z „Trójkami Rodziców” planuję na 15 lub 22 października br. Wtedy chciałbym porozmawiać o obszarach i zakresach naszego współdziałania...

W kolejnych miesiącach planuję krótkie spotkania formacyjne dla rodziców po Mszy św. o godz. 13.30. (raz na miesiąc).

Drodzy Rodzice, w razie potrzeby jesteśmy do Waszej dyspozycji, oczywiście na miarę naszych możliwości.

P.S. W trakcie spotkania nastąpiło sprawne ukonstytuowanie się przedstawicielstwa Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., tzw. „Trójek Rodziców”. Za co serdecznie dziękuję!

4. Zapraszam Was, Drodzy Rodzice, do codziennej, wspólnej modlitwy z dzieckiem i do rodzinnego uczestniczenia we Mszy Św. w każdą niedzielę o godz. 13.30.

Proszę przyjmijcie to jako Wasz istotny przywilej i obowiązek, uświadomiony i przyjęty w chwili Chrztu św. Waszego dziecka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej już się rozpoczęło...

W ciągu roku liturgicznego prosimy, oczekujemy uczestnictwa w kościele w Przecławiu dzieci i rodziców:

- w nabożeństwie różańcowym (październik: przynajmniej 4 x różaniec - godz. 17.00);

- w Roratach (Adwent: przynajmniej 4 x roraty - godz. 18.00);

- w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (Wielki Post: przynajmniej 2 x Droga krzyżowa - godz. 17.00),

- w maju po Komunii św. uczestnictwa w tzw. Białym Tygodniu (litania do NMP);

- uczestnictwa we Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała - 31 maja 2018 r.

5. Ewentualne pytania...

 

Imię i nazwisko........................................................ klasa III ....

METRYKĘ CHRZTU ŚW. (Ad sacra) dziecka ochrzczonego w innej parafii przynosimy księdzu lub katechetce do 31 października 2017r.

Zapraszamy Was, Drodzy Rodzice, do codziennej, wspólnej modlitwy z dzieckiem i do wspólnego, rodzinnego uczestniczenia we Mszy Św. w każdą niedzielę o godz. 13.30Obecność obowiązkowa.

Przygotowanie do I Komunii Świętej już się rozpoczęło; 1 października poświęcenie różańców.

(4 x różaniec - godz. 17.00, 4 x roraty - godz. 18.00, 2 x Droga krzyżowa - godz. 17.00, w maju po Komunii św. Biały tydzień - litania NMP) w kościele w Przecławiu; Boże Ciało - 31 maja 2018 r.

Lp.

Katechizm

Ocena i podpis rodziców

Podpis katechety lub księdza

1.

Znak krzyża św.

   

2.

Ojcze nasz

   

3.

Zdrowaś Maryjo

   

4.

Wieczny odpoczynek

   

5.

Przykazanie miłości

   

6.

Chwała Ojcu

   

7.

Akt wiary

 

 

8.

Akt nadziei

   

9.

Akt miłości

   

10.

Akt żalu

   

11.

Główne prawdy wiary

   

12.

7 sakramentów św.

   

13.

Pod Twoją obronę

   

14.

10 przykazań Bożych

   

15.

Wierzę w Boga

   

16.

Wierzę w jednego Boga

   

17.

5 warunków spowiedzi

   

18.

Formuła spowiedzi

   

Podpis księdza:

 

01.10.17 – poświęcenie różańca (zakupi ksiądz);

03.12.17 (I Niedziela Adwentu) – poświęcenie medalika;

04.02.18 – poświęcenie świecy;

08.04.18 (Niedziela Miłosierdzia) – poświęcenie książeczki do nabożeństwa (zakupi ksiądz)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Akt wiary: Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadzieiUfam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości: Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu: Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

10 Przykazań Bożych

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Siedem sakramentów świętych: 1. Chrzest św.; 2. Bierzmowanie; 3. Najświętszy Sakrament (Komunia św.); 4. Pokuta (Spowiedź św.); 5. Namaszczenie Chorych; 6. Kapłaństwo; 7. Małżeństwo.


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. (Skład Apostolski)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I Zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. (Credo).

5 warunków Spowiedzi świętej:

1. Rachunek sumienia (z książeczki do nabożeństwa);

2. Żal za grzechy (może być modlitwa z książeczki do nabożeństwa);

3. Mocne postanowienie poprawy (poprawa z jednego grzechu);

4. Szczera spowiedź św. (kościół - konfesjonał);

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (naprawa zła, odmówienie pokuty zadanej przez księdza).

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.