Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
Pierwsza Komunia św. - 2022/2023

Program Uroczystości I Komunii Świętej / 2023

 

13.05. (sobota) godz. 10.30 i 12.30; 14.05. (niedziela) godz. 12.00

20.05. (sobota) godz. 12.00; 21.05. (niedziela) godz. 12.00

I. Powitanie i błogosławieństwo przed kościołem

Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Słowa powitania przez Księdza Proboszcza (przypomnienie faktu Chrztu św., że są dziećmi Bożymi...).

Pokropienie wodą święconą.

Prośba księdza, by Rodzice pobłogosławili swoje dziecko (rodzice kładą prawą dłoń na głowę dziecka i wypowiadają słowa błogosławieństwa):

Rodzice: Kochane Dziecko, niech moje błogosławieństwo idzie za Tobą i chroni Cię każdego dnia. Amen.

Po błogosławieństwie procesyjne wejście do kościoła...

II. Procesja do kościoła ze śpiewem pieśni: Oto jest dzień

III. Prośba rodziców o udzielenie I Komunii Św.

IV. Czytanie I - rodzic

V. Psalm - dzieci

VI. Ewangelia i homilia

VII. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych: zapalona świeca

Pieśń: Niech nas ogarnie łaska Panie

VIII. Modlitwa wiernych: dzieci

IX. Dary ofiarne - komentarz

1. chleb powszedni

2. kwiaty

3. owoce

4. woda i wino / ampułki

5. hostia na patenie

Pieśń: Ofiaruję Tobie

X. Komunia św.:

Pieśń: Idzie mój Pan; O Panie, Tyś moim pasterzem; Kiedyś wino i chleb;

Pieśń na uwielbienie: Już teraz kwitną we mnie Twe ogrody

XI. Podziękowania

XII. Ogłoszenia parafialne

XIII. Błogosławieństwo

Pieśń: Chwalcie łąki umajone

XIV. Poświęcenie i wręczenie obrazków komunijnych

XV. Wspólne zdjęcie

XVI. Procesyjne wyjście na plac kościelny ze śpiewem pieśni: Jesteś radością mojego życia

 

***

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 2023

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE / PRÓBY W KOŚCIELE

Klasa 3A

            26 kwietnia 2023 (środa) godz. 16.30 - próba

            9 maja 2023 (wtorek) godz. 16.30 - próba

            12 maja 2023 (piątek) godz. 16.00 - I Spowiedź św. i próba generalna

            13 maja 2023 (sobota) godz. 10.30 - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3B

            26 kwietnia 2023 (środa) godz. 19.00 - próba

            9 maja 2023 (wtorek) godz. 19.00 - próba

            12 maja 2023 (piątek) godz. 19.00 - I Spowiedź św. i próba generalna

            13 maja 2023 (sobota) godz. 12.30 - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3C (i dzieci włączone do tej grupy)

            27 kwietnia 2023 (czwartek) godz. 19.00 - próba

            8 maja 2023 (poniedziałek) godz. 19.00 - próba

            13 maja 2023 (sobota) godz. 16.00 - I Spowiedź św. i próba generalna

            14 maja 2023 (niedziela) godz. 12.00 - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3D (i dzieci włączone do tej grupy)

            10 maja 2023 (środa) godz. 16.30 - próba

            16 maja 2023 (wtorek) godz. 16.30 - próba

            19 maja 2023 (piątek) godz. 16.00 - I Spowiedź św. i próba generalna

            20 maja 2023 (sobota) godz. 12.00 - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3E (i dzieci włączone do tej grupy)

            11 maja 2023 (czwartek) godz. 19.00 - próba

            15 maja 2023 (poniedziałek) godz. 19.00 - próba

            20 maja 2023 (sobota) godz. 16.00 - I Spowiedź św. i próba generalna

            21 maja 2023 (niedziela) godz. 12.00 - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

OBECNOŚĆ DZIECI I RODZICÓW NA WSZYSTKICH PRÓBACH

JEST OBOWIĄZKOWA!

 

 

***

Pieśni na uroczystość Pierwszej Komunii św. / 2023

WEJŚCIE

Oto jest dzień

Oto jest dzień, / x2

Który dał nam Pan / x2

Weselmy się / x2

I radujmy się w nim / x2

Oto jest dzień, który dał nam Pan!

Weselmy się i radujmy się w nim.

Oto jest dzień, oto jest dzień,

Który dał nam Pan!

***

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa.

Duch Twój Święty niech dotknie nas.

***

OFIAROWANIE

Ofiaruję Tobie

Ofiaruje Tobie, Panie mój,

Całe życie me,

Cały jestem Twój,

Aż na wieki!

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest.

***

KOMUNIA ŚW.

Idzie mój Pan, Idzie mój Pan

Idzie mój Pan, Idzie mój Pan

On teraz biegnie, by spotkać mnie (x2)

     Mija góry, łąki, lasy

     By Komunii stał się cud

    On chce chlebem nas nakarmić

    By nasycić życia głód

 

O Panie, Tyś moim pasterzem

1. O Panie, Tyś moim pasterzem,

Tak dobrym, że nic mi nie braknie.

Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,

Prostymi ścieżkami prowadzisz.

Ref. Pasterzem moim jest Pan

I nie brak mi niczego. (2x)

2. Choć idę przez ciemną dolinę,

Niczego nie muszę się trwożyć,

Bo pasterz mój zawsze jest przy mnie,

W obronie mej stanąć gotowy.

Ref.: Pasterzem moim jest Pan...

3. Do stołu swojego zaprasza,

Na oczach mych wrogów to czyni,

Olejkiem mi głowę namaszcza

I kielich napełnia obficie.

Ref.: Pasterzem moim jest Pan...

4. Twa łaska i dobroć podążą

W ślad za mną po dzień mój ostatni,

Aż dotrę, o Panie, do domu,

By z Tobą zamieszkać na zawsze.

Ref.: Pasterzem moim jest Pan...

Kiedyś wino i chleb

Ref: Kiedyś wino i chleb

Teraz Ciało i Krew

Możesz wierzyć lub nie

To naprawdę dzieje się.

1. Ciągle czekasz na cud

Niespokojny twój duch

A ja przypomnę, że

W ciszy i przy blasku świec

Cud największy dzieje się.

2. Wypatrujesz co dnia

Czekasz na jakiś znak

A ja przypomnę, że

W ciszy i przy blasku świec

Cud największy dzieje się.

***

UWIELBIENIE

 Ogrody

Już teraz we kwitną Twe ogrody,

Już teraz we mnie Twe królestwo jest.

Już teraz we kwitną Twe ogrody,

Już teraz we mnie Twe królestwo jest.

***

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Chwalcie łąki umajone

1. Chwalcie łąki umajone,

Góry, doliny zielone.

Chwalcie, cieniste gaiki,

Źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami,

W powietrzu buja skrzydłami,

Chwalcie z nami Panią Świata,

Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona,

Nad Anioły wywyższona;

Choć jest Panią nieba, ziemi,

Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,

Ptaszęta słodkim kwileniem,

I co czuje, i co żyje,

Niech z nami sławi Maryję!

***

WYJŚCIE

Jesteś radością mojego życia

Jesteś radością mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

Jesteś Panem mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

Jesteś Królem mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

Jesteś zbawieniem mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

 

***

5 lutego (w niedzielę), na Mszy św. o godz. 13.30 odbędzie się obrzęd poświęcenia świec dla dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. Prosimy, aby dzieci przyniosły z sobą świece, najlepiej tę, otrzymaną na Chrzcie św.

Natomiast we wtorek, 7 lutego, zapraszamy „Trójki Rodziców” z poszczególnych grup komunijnych na spotkanie organizacyjne. Spotkanie odbędzie się w salce na plebanii o godz. 19.00.

 

***

W niedzielę 11 grudnia 2022 r. na Mszy św. o godz. 13.30 nastąpi poświęcenie medalików z wizerunkiem Matki Bożej dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. Medaliki rodzice zakupują sami.

 

***

27 listopada (w niedzielę) na Mszy św. o godz. 13.30 zostaną poświęcone i przekazane dzieciom pierwszokomunijnym książeczki do modlitwy.

 

***

Trójki Rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. zapraszamy na spotkanie organizacyjne w poniedziałek 14 listopada. Spotkanie odbędzie się o godz. 19.00 w salce na plebanii.

 

***

W niedzielę 2 października 2022 r., na Mszy św. o godz. 13.30 zostaną poświęcone różańce dla dzieci z klas III, które rozpoczęły przygotowanie do I Komunii św. Różańce już są zakupione. Zostaną przekazane dzieciom w niedzielę po ich poświęceniu.

***

 

Spotkanie z Rodzicami dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św.

w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Przecławiu - 11.09.2022 r.

Drodzy Rodzice, cieszę się, że wraz z Wami, możemy (księża: ks. Roman Misiak, proboszcz, ks. Adam Polaszczyk, wikariusz, pani katechetka - p. Katarzyna Jabłońska) uczestniczyć w tym istotnym etapie inicjacji chrześcijańskiej Waszych dzieci, jakim jest przygotowanie do I Komunii św., do pełnego sakramentalnego udziału w życiu z Bogiem.

Nasze życie z Bogiem rozwija się, gdy przyjmujemy z żywą wiarą Ciało Eucharystyczne Pana Jezusa, prawdziwy pokarm dla duszy. Wejście w tę tajemnicę życia chrześcijańskiego domaga się wprowadzenia, przygotowania, za co, Wy Drodzy Rodzice, jesteście odpowiedzialni w pierwszej kolejności, obiecaliście to Bogu i Kościołowi na Chrzcie św. swoich dzieci. Nawet jeśli obecnie, Drodzy Rodzice, macie osobiste trudności w praktykowaniu wiary, nie po drodze Wam z nauczaniem Kościoła w różnych kwestiach, to i tak nie zmienia to prawdy, że ponosicie osobistą odpowiedzialność za duchowy rozwój waszych dzieci. Dla duchowego rozwoju dzieci konieczny jest przykład postępowania rodziców… Tej prawdy nie zakwestionują żadne osobiste opinie, przekonania czy panujące mody intelektualne…

Inne osoby uczestniczące w tym procesie są Waszymi pomocnikami, zarówno Katecheci, jak i Kapłani, a także Chrzestni czy pokolenie Waszych rodziców.

Mamy świadomość, że szczególnie my kapłani, z woli Boga mamy do wypełnienia istotne posłannictwo - wprowadzenie w doświadczenie Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz sprawowania Mszy św. i udzielania wiernym, także Waszym dzieciom, Eucharystycznego Ciała Pana Jezusa.

1. Terminy uroczystości I Komunii św. w 2023 r.

p. Katarzyna Jabłońska

- klasa III A sobota 13.05.2023, godz. 10.30; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

- klasa III B – sobota 13.05.2023, godz. 12.30; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

- klasa III D – sobota 20.05.2023, godz. 12.00; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek

Ks. Adam Polaszczyk

- klasa III C - niedziela 14.05.2023, godz. 12.00; I Spowiedź św. w sobotę;

- klasa III E - niedziela 21.05.2023, godz. 12.00; I Spowiedź św. w sobotę;

2. Deklaracja Rodziców dziecka pierwszokomunijnego

- Deklaracje zostaną/są w tym tygodniu przekazane Rodzicom dzieci, które przygotowują się w naszej parafii do I Komunii św. i uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

Rodziców dzieci, które uczęszczają do innych szkół niż w Przecławiu, proszę o pobranie Deklaracji u Księdza np. dzisiaj, albo w zakrystii lub w Biurze Parafialnym.

Prosimy o zwrot wypełnionych Deklaracji w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2022 r.

- Rodzice dzieci ochrzczonych w naszej parafii w Deklaracji w miejscu „Parafia chrztu św.” wpisują informację, że Chrzest św. odbył się w Przecławiu z podaniem roku Chrztu św. Numer z Księgi Ochrzczonych odnajdą Księża.

- Rodzice dzieci ochrzczonych w innej parafii powinni wraz z Deklaracją dostarczyć metrykę Chrztu św. (Ad sacra). Trzeba się udać do parafii, w której dziecko było ochrzczone i poprosić o taki dokument.

- Rodzice dzieci mieszkający poza naszą parafią (należący do innej wspólnoty parafialnej, np. św. Cyryla i Metodego w Szczecinie), którzy pragną posłać dziecko do I Komunii św. w parafii w Przecławiu poza Deklaracją i metryką (Ad sacra), proszeni są również o dostarczenie od Ks. Proboszcza macierzystej parafii zgody na I Komunię św. dziecka w naszej parafii.

Dzieci uczące się w innej szkole niż w Przecławiu lub spoza naszej parafii, będą mogły w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ks. Proboszczem, dołączyć do którejś z grup.

(Proszę w Deklaracji wpisać, do której grupy Rodzice zamierzają dołączyć swoje dziecko. Wpisanie do konkretnej grupy nastąpi po ustaleniu z ks. Proboszczem [klasa III A; III B; III C; III D, III E]).

Wymienione dokumenty (Deklarację, metrykę Chrztu św. i ewentualną zgodę na I Komunię św. w naszej parafii) prosimy przekazać Księżom w parafii lub w szkole pani Katarzynie Jabłońskiej i ks. Adamowi Polaszczykowi w terminie nieprzekraczalnym do 31 października br. (nie będziemy przyjmować częściowo wypełnionych Deklaracji).

3. Ważne terminy i sprawy:

02.10.2022 – poświęcenie różańca (zakupił ksiądz), dzieci otrzymają różaniec po Mszy św.;

27.11.2022 - I Niedziela Adwentu - poświęcenie książeczki do nabożeństwa (zakupi ksiądz), dzieci otrzymają Książeczkę do modlitwy po Mszy św.;

11.12.2022 - III Niedziela Adwentu - poświęcenie medalika NMP (zakupią rodzice);

05.02.2023 - Niedziela po Ofiarowaniu Pańskim – poświęcenie świecy;

- pamiątka I Komunii św. (zakupi ksiądz); wręczenie na zakończenie Mszy św. w dzień I Komunii św.

→ Różaniec, Książeczka do nabożeństwa, Pamiątka I Komunii św. - razem 70 zł.

→ proszę, jeśli to możliwe, dokonać wpłaty w chwili składania Deklaracji. Taka była sugestia Rodziców w minionym roku.

W ciągu roku liturgicznego oczekujemy uczestnictwa dzieci i rodziców w kościele w Przecławiu:

- w nabożeństwie różańcowym (październik: przynajmniej 4 x różaniec - godz. 17.00);

- w Roratach (Adwent: przynajmniej 4 x roraty - godz. 18.00);

- w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (Wielki Post: przynajmniej 2 x Droga krzyżowa - godz. 17.00),

- w maju po Komunii św. uczestnictwa w tzw. Białym Tygodniu (litania do NMP);

- uczestnictwa we Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała - 8 czerwca 2023 r.

4. Wybór „Trójek Rodziców”

W tym roku szkolnym mamy 5 grup (5 klas) dzieci pierwszokomunijnych.

„Trójki Rodziców”, które zostały wybrane, jako reprezentanci wszystkich rodziców danej klasy/grupy będą czuwali nad przygotowaniem uroczystości I Komunii św. w tej konkretnej grupie…

Chodzi o zorganizowanie komunikacji między Księżmi a Rodzicami.

Ten sposób zorganizowania wzajemnej komunikacji bardzo dobrze się dotąd sprawdzał.

Spotkanie z „Trójkami Rodziców” jest planowanie w najbliższym czasie. Wtedy chciałbym, abyśmy porozmawiali o obszarach i zakresach naszego współdziałania.

Drodzy Rodzice, w razie potrzeby jesteśmy do Waszej dyspozycji, oczywiście na miarę naszych możliwości

5. Zapraszamy Was, Drodzy Rodzice, do codziennej, wspólnej modlitwy z dzieckiem i do rodzinnego uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 13.30.

Proszę przyjmijcie to jako Wasz istotny przywilej i obowiązek, uświadomiony i przyjęty w chwili Chrztu św. Waszego dziecka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej już się rozpoczęło...

W niedzielne Msze św. dzieci będą otrzymywały Ziarenka. To nasza pomoc dla dzieci, aby lepiej przyswoiły sobie usłyszaną w niedzielę Ewangelię. Temu służą także losowane rozwiązania ewangelicznych zagadek i zadań. Prosimy, aby pomóc dzieciom w ich rozwiązaniu, jeśli same będą miały z tym jakiś kłopot.

Prosimy, aby dzieci zbierały Ziarenka do koperty, aby później można było zobaczyć jak regularnie dzieci uczestniczyły w przygotowaniu do uroczystości I Komunii św.

 

L.p.

Mały Katechizm

Ocena i podpis rodziców

Podpis katechety lub księdza

1.

Znak krzyża św.

 

 

2.

Ojcze nasz

 

 

3.

Zdrowaś Maryjo

 

 

4.

Wieczny odpoczynek

 

 

5.

Przykazanie miłości

 

 

6.

Chwała Ojcu

 

 

7.

Akt wiary

 

 

8.

Akt nadziei

 

 

9.

Akt miłości

 

 

10.

Akt żalu

 

 

11.

Główne prawdy wiary

 

 

12.

7 sakramentów św.

 

 

13.

Pod Twoją obronę

 

 

14.

10 Przykazań Bożych

 

 

15.

Wierzę w Boga

 

 

16.

Wierzę w jednego Boga

 

 

17.

5 warunków Spowiedzi św.

 

 

18.

Formuła Spowiedzi św.