Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
Pierwsza Komunia św.

 

Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy w niedzielę 8 maja na krótkie spotkanie po Mszy św. o godz. 13.30 w kościele.

***

Program Uroczystości I Komunii Świętej / 2022

14.05. (sobota) godz. 10.30 i 12.30; 15.05. (niedziela) godz. 12.00

21.05. (sobota) godz. 12.00; 22.05. (niedziela) godz. 12.00

I. Powitanie i błogosławieństwo przed kościołem

Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochane dzieci,... i tu słowa powitania przez księdza (przypomnienie faktu Chrztu św., że są dziećmi Bożymi...).

Pokropienie wodą święconą.

Prośba księdza, by Rodzice pobłogosławili swoje dziecko (rodzice kładą prawą dłoń na głowę dziecka i wypowiadają słowa błogosławieństwa):

Rodzice: Kochane Dziecko, niech moje błogosławieństwo idzie za Tobą i chroni Cię każdego dnia. Amen.

Po błogosławieństwie procesyjne wejście do kościoła...

II. Procesja do kościoła ze śpiewem pieśni: Oto jest dzień lub Gdy schodzimy się

III. Prośba rodziców o udzielenie I Komunii Św.

IV. Czytanie I - rodzic

V. Psalm - dzieci

VI. Ewangelia i homilia

VII. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych: świeca

Pieśń: Niech nas ogarnie łaska Panie

VIII. Modlitwa wiernych: dzieci

IX. Dary ofiarne - komentarz

1. chleb powszedni

2. kwiaty

3. owoce

4. woda i wino / ampułki

5. hostia na patenie

Pieśń: Ofiaruję Tobie lub Przyjmij Panie te dary

X. Komunia św.:

Pieśń: Schowaj mnie; Idzie mój Pan; O Panie, Tyś moim pasterzem; Kiedyś wino i chleb; Bóg kiedyś stał się; Bóg tak umiłował świat

Pieśń na uwielbienie: Ogrody, Chwalę Ciebie Panie; Wielbić imię Pana dziś chcę

XI. Podziękowania

XII. Ogłoszenia parafialne

XIII. Błogosławieństwo

Pieśń: Chwalcie łąki umajone lub O Pani ufność nasza

XIV. Poświęcenie i wręczenie obrazków komunijnych

XV. Wspólne zdjęcie

XVI. Procesyjne wyjście na plac kościelny ze śpiewem pieśni: Spotkał mnie dziś Pan lub Jesteś radością mojego życia

***

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 2022

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE / PRÓBY W KOŚCIELE

Klasa 3A (i dzieci włączone do tej grupy)

            29 kwietnia 2022 (piątek) godz. 16.30 - próba

             9 maja 2022 (poniedziałek) godz. 16.30 - próba

            13 maja 2022 (piątek) godz. 16.00 - I Spowiedź św. i próba generalna

            14 maja 2022 (sobota) godz. 10.30 - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3C (i dzieci włączone do tej grupy)

            29 kwietnia 2022 (piątek) godz. 18.45 - próba

            9 maja 2022 (poniedziałek) godz. 18.45 - próba

            13 maja 2022 (piątek) godz. 19.00 - I Spowiedź św. i próba generalna

            14 maja 2022 (sobota) godz. 12.30 - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3B (i dzieci włączone do tej grupy)

            26 kwietnia 2022 (wtorek) godz. 18.45 - próba

            10 maja 2022 (wtorek) godz. 18.45 - próba

            14 maja 2022 (sobota) godz. 16.00 - I Spowiedź św. i próba generalna

           15 maja 2022 (niedziela) godz. 12.00 - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3D (i dzieci włączone do tej grupy)

            27 kwietnia 2022 (środa) godz. 19.00 - próba

            16 maja 2022 (poniedziałek) godz. 19.00 - próba

            20 maja 2022 (piątek) godz. 16.00 - I Spowiedź św. i próba generalna

            21 maja 2022 (sobota) godz. 12.00 - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Klasa 3E (i dzieci włączone do tej grupy)

            28 kwietnia 2022 (czwartek) godz. 19.00 - próba

            17 maja 2022 (wtorek) godz. 19.00 - próba

            21 maja 2022 (sobota) godz. 16.00 - I Spowiedź św. i próba generalna

            22 maja 2022 (niedziela) godz. 12.00 - uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

OBECNOŚĆ DZIECI I RODZICÓW NA WSZYSTKICH PRÓBACH

JEST OBOWIĄZKOWA!

***

 

Pieśni na uroczystość Pierwszej Komunii św. / 2022

WEJŚCIE

 

Gdy schodzimy się

Gdy schodzimy się,

niech Święty Duch w nas działa.

Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe.

/Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte

błogosławisz, boś obiecał to

błogosławisz mocą Swą./ x2

https://www.youtube.com/watch?v=QJvOPhAIu4k

Oto jest dzień

Oto jest dzień, / x2

Który dał nam Pan / x2

Weselmy się / x2

I radujmy się w nim / x2

Oto jest dzień, który dał nam Pan!

Weselmy się i radujmy się w nim.

Oto jest dzień, oto jest dzień,

Który dał nam Pan!

***

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa

Niech nas ogarnie łaska Panie Twa.

Duch Twój Święty niech dotknie nas.

***

OFIAROWANIE

Ofiaruję Tobie

Ofiaruje Tobie, Panie mój,

Całe życie me,

Cały jestem Twój,

Aż na wieki!

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest.

 

Przyjmij Panie te dary

1.  Przyjmij, Panie, te dary

z rąk Twego kapłana.

Ten zadatek miłości Chrystusa i Pana,

ten chleb czysty i wino,

które Ci składamy

na pamiątkę Chrystusa,

my je poświęcimy.

2.  Przyjmij, Boże, te dary,

prosimy Cię ze łzami,

a dla krwi Syna Swego,

zmiłuj się nad nami.

Niech wonność tej ofiary,

przed Twój tron się wzniesie

i niech nam wiecznej chwały

nagrodę przyniesie.

***

KOMUNIA ŚW.

 

Schowaj mnie

1. Schowaj mnie

pod skrzydła Swe,

ukryj mnie

w silnej dłoni Swej. x2

     Ref. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,

     Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie,

     Panie, Królem Tyś spienionych wód,

     ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. x2

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych.

Dusza ma

w pokoju będzie trwać.

 

Idzie mój Pan, Idzie mój Pan

Idzie mój Pan, Idzie mój Pan

On teraz biegnie, by spotkać mnie (x2)

Mija góry, łąki, lasy

By Komunii stał się cud

On chce chlebem nas nakarmić

By nasycić życia głód

 

O Panie, Tyś moim pasterzem

1. O Panie, Tyś moim pasterzem,

Tak dobrym, że nic mi nie braknie.

Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,

Prostymi ścieżkami prowadzisz.

Ref. Pasterzem moim jest Pan

I nie brak mi niczego. (2x)

2. Choć idę przez ciemną dolinę,

Niczego nie muszę się trwożyć,

Bo pasterz mój zawsze jest przy mnie,

W obronie mej stanąć gotowy.

Ref.: Pasterzem moim jest Pan...

3. Do stołu swojego zaprasza,

Na oczach mych wrogów to czyni,

Olejkiem mi głowę namaszcza

I kielich napełnia obficie.

Ref.: Pasterzem moim jest Pan...

4. Twa łaska i dobroć podążą

W ślad za mną po dzień mój ostatni,

Aż dotrę, o Panie, do domu,

By z Tobą zamieszkać na zawsze.

Ref.: Pasterzem moim jest Pan...

Kiedyś wino i chleb

Ref: Kiedyś wino i chleb

Teraz Ciało i Krew

Możesz wierzyć lub nie

To naprawdę dzieje się.

1. Ciągle czekasz na cud

Niespokojny twój duch

A ja przypomnę, że

W ciszy i przy blasku świec

Cud największy dzieje się.

2. Wypatrujesz co dnia

Czekasz na jakiś znak

A ja przypomnę, że

W ciszy i przy blasku świec

Cud największy dzieje się.

 

Bóg kiedyś stał się jednym z nas

1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas,

By nas przemienić w siebie.

Przyjdź, Jezu mój,

Zostań wśród nas

Na zawsze już.

2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas.

Wszyscy jesteśmy braćmi.

Przyjdź, Jezu mój,

Zostań wśród nas

Na zawsze już.

3. Cierpiał na krzyżu wiele ran,

By zmazać nasze grzechy.

Przyjdź, Jezu mój,

Zostań wśród nas

Na zawsze już.

4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach,

By niebo nam otworzyć.

Przyjdź, Jezu mój,

Zostań wśród nas

Na zawsze już.

5. Ducha Świętego zesłał też,

By wszystkich nas uświęcił.

Przyjdź, Jezu mój,

Zostań wśród nas

Na zawsze już.

Bóg tak umiłował świat

Bóg tak umiłował świat,

że Syna Swego jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy

nie zginął, ale życie wieczne miał.

O Jezus, Jezus, Jezus,

O Jezus, Jezus, Jezus. x2

***

UWIELBIENIE

 

Ogrody

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,

Już teraz we mnie Twe Królestwo jest.

Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam

1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,

Wznoszę w górę swoje ręce,

Uwielbiając Imię Twe.

Ref. Bo wielkiś Ty

Wielkie dzieła czynisz dziś

Nie dorówna Tobie nikt

nie dorówna Tobie nikt / x2

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem

daj mi poznać Twoje drogi,

bym nie zbłądził nigdy już.

Ref. Bo wielkiś Ty… 

3. Jesteś świata Panem i Opoką

w Tobie składam troski swoje,

Tobie daję serce swe.

Ref. Bo wielkiś Ty…

 

Wielbić imię Pana dziś chcę

Wielbić imię Pana dziś chcę x3

to mój Bóg!

Imię Pana jest twierdzą,

warowną twierdzą,

skałą schronienia

zbawieniem mym!

***

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Chwalcie łąki umajone

1. Chwalcie łąki umajone,

Góry, doliny zielone.

Chwalcie, cieniste gaiki,

Źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami,

W powietrzu buja skrzydłami,

Chwalcie z nami Panią Świata,

Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona,

Nad Anioły wywyższona;

Choć jest Panią nieba, ziemi,

Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,

Ptaszęta słodkim kwileniem,

I co czuje, i co żyje,

Niech z nami sławi Maryję!

 

O Pani ufność nasza

O Pani ufność nasza

W modlitwy Twej obronie.

Chroń nas / 2x

Królowo Pokoju.

***

WYJŚCIE

Jesteś radością mojego życia

Jesteś radością mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

Jesteś Panem mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

Jesteś Królem mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

Jesteś zbawieniem mojego życia,

O, o, o Panie mój! /x2

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,

na zawsze jesteś Panem mym. /x2

 

Spotkał mnie dziś Pan

Spotkał mnie dziś Pan

I radość ogromną w sercu mam.

Z tej radości chcę

Śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go

Za to, że trzyma nas ręką swą.

***