MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Życie chrześcijanina ma swoje korzenie w Niebie, a nie tylko na ziemi.

Chiara Lubich