MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Módl się i pracuj.

św. Benedykt z Nursji