MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

To drzewo, na którym zostały ukrzyżowane członki, stało się równocześnie katedrą, z której Chrystus naucza.

św. Augustyn