MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

By dokonać wielkich dzieł, powinniśmy nie tylko planować, ale również wierzyć.

Anatole France