MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże.

św. Siostra Faustyna