Myśl dnia (2024-02-18)

Myśl dnia (2024-02-18)

Przed wszystkimi bytami powinniśmy kochać i służyć Stwórcy, a człowieka na drugim miejscu.

św. Teresa z Los Andes