MYŚL DNIA (2024-03-13)

MYŚL DNIA (2024-03-13)

Ból przecierpiałeś przecierp teraz szczęście

Anna Kamieńska