MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Gniew nie oślepia: on rodzi się ze ślepoty.

Antoine de Saint-Exupéry