MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

(…) „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”.

Mk 10, 23