MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.

bł. Honorat Koźmiński