MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Potrzeba wam przeto naprzód samym spełniać Ewangelię świętą, czyli regułą i ustawy swoje, a potem drugich nauczać.

bł. Honorat Koźmiński