MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.

św. Jan Paweł II