MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Najszlachetniejsze serce jest to, które raczej da się skaleczyć, niż samo zadraśnie.

Adam Asnyk