MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Szczęście nie jest ani poza nami, ani w nas: jest w Bogu – i poza nami i w nas.

Blaise Pascal