MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Wszyscy są zgodni w uznawaniu przebaczenia za słuszne, dopóki nie muszą komuś przebaczyć.

C.S. Lewis