MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Maryja jest matką łaskawą i miłosierną, gdyż wszyscy grzesznicy mają do niej dostęp.

św. Rafał Kalinowski