MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca.

Ludwik Maria Grignion de Montfort