MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Dusze, które idą za głosem św. posłuszeństwa, znajdą zwycięstwo w walkach i przeciwnościach i błogosławieństwo Boże spocznie na nich.

bł. Małgorzata Szewczyk