MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Niech w każdym domu panuje miłość, pokora, pracowitość, uprzejmość i ubóstwo takie, jak św. Franciszek polecał i on sam zachowywał.

bł. Małgorzata Szewczyk