MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być.

Erns Busch