MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Sprawiedliwy nie załamuje się przez niepowodzenie, ani nie nadyma się przez pomyślność.

św. Antoni z Padwy