MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre przemieniał, niech będzie zawsze uwielbiony.

św. Albert Chmielowski