MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Jan Chrzciciel uniżenie się i nie równa z Chrystusem. Wie, skąd płynie dla niego zbawienie; rozumie, że jest tylko lampą, która świeci, i lęka się, aby nie zgasił jej podmuch pychy.

św. Augustyn