MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Pamiętaj, że kto nie postępuje naprzód, ten się cofa.

św. Zygmunt Gorazdowski