MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Zbawiciel sam z siebie wydaje Ducha i tchnie, tak jak i sam Ojciec.

św. Cyryl Aleksandryjski