MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Wiara nasza nie jest przypuszczeniem, ale najpewniejszą i niezbitą prawdą.

bł. Bronisław Markiewicz