MYŚL DNIA

MYŚL DNIA

Jeśli uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem, jeśli uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, dostąpisz zbawienia, i przyjmie cię w raju Ten, który wprowadził tam skruszonego łotra. Nie sądź, iż jest to niemożliwe. Ten, który na świętej Golgocie zbawił wierzącego zaledwie od godziny łotra, potrafi zbawić także ciebie, jeśli uwierzysz.

św. Cyryl Jerozolimski