Komunikat

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzeja DZIĘGI z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego.

2. Mianował administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sede vacante w osobie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO.

Warszawa, 24 lutego 2024 roku.

+ Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski