Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bierzmowanie w roku szkolnym 2023/2024

WAŻNE. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI PUNKTAMI:

A. Obowiązki kandydata do sakramentu bierzmowania:

1. Udział we Mszy św. niedzielnej, potwierdzony podpisem księdza;
2  Comiesięczna spowiedź oraz udział jeden raz w tygodniu w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, majowe);
4. Udział w miesięcznej katechezie w kościele (termin podawany jest na mszy św.);
5. Udział w katechizacji szkolnej, prowadzenie zeszytu, nienaganne sprawowanie podczas lekcji;
6. Należy dostarczyć pobraną od księdza deklarację kandydata wraz z podpisem Jego i Rodziców (opiekuna) a także  akt chrztu (z tego obowiązku zwolnieni są ci, którzy ochrzczeni byli w Przecławiu); Uwaga!  Tylko komplet dokumentów zostanie przyjęty.

B. Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się we własnej parafii i rozpoczyna się od września od 7 klasy szkoły podstawowej. Kandydaci zgłaszający się później winni zgłosić się do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do Bierzmowania celem wyjaśnienia i omówienia indywidualnego toku przygotowania i nadrobienia wszelkich braków.

C. Kandydaci z innej parafii, winni przedłożyć pisemne zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza( przy zgłoszeniu), na przygotowanie i przyjęcie tego sakramentu poza własną parafią.

D. Zapewniamy modlitwę i pomoc w przygotwaniu. W razie dodatkowych pytań prosimy o osobisty kontakt.

WASI DUSZPASTERZE