Dziecięca grupa różańcowa „Płatki różańcowe”

Dziecięca grupa różańcowa „Płatki różańcowe”

Grupę stanowią dzieci, które modlą się na różańcu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, zasadniczo w 3 środę miesiąca o godz. 17.00, w salce na plebanii.
Terminy najbliższych spotkań:

17 kwietnia 2024

15 maja 2024

19 czerwca 2024