Księża w parafii

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE

L.p. Imię i Nazwisko mianowany odwołany
1. ks. kan. Wojciech Musiałek 01.07.1991 30.06.1994
2. ks. kan. Joachim Feński 30.06.1994 07.08.2001
3. ks. kan. dr Tomasz Zaklukiewicz 07.08.2001 01.03.2016
4. ks. kan. dr Roman Misiak 01.03.2016

KSIĘŻA WIKARIUSZE, POMOC DUSZPASTERSKA, REZYDENCI

L.p. Imię i Nazwisko mianowany odwołany
1. ks. Andrzej Wąsik (rezydent) 15.09.1993 30.06.1994
2. śp. ks. Ireneusz Kucal 01.07.1995 28.06.1996
3. ks. Bogdan Przybysz 28.06.1996 01.07.1997
4. ks. Stanisław Rosół 01.07.1997 25.08.2000
5. ks. Ryszard Serba 25.08.2000 25.08.2001
6. śp. ks. Adam Wciórka 25.08.2001 14.02.2004
7. ks. Tomasz Mamełka (rezydent) 26.07.2004 24.08.2015
8. ks. Jarosław Cieplichiewicz 25.08.2005 25.08.2008
9. ks. Łukasz Krasula 31.05.2008 25.08.2012
10. ks. Paweł Nowotarski 25.08.2012 24.08.2013
11. ks. Andrzej Zaniewski 24.08.2013  25.08.2017
12. ks. Maciej Piotrowski 26.08.2017  24.08.2019
13. ks. Paweł Kuchnicki 24.08.2019  01.11.2019
14. ks. Łukasz Paluch 01.11.2019  24.08.2020
15. ks. Piotr Sobczyński 24.08.2020  01.06.2021
16. ks. mgr Adam Polaszczyk 23.08.2021