Historia

Parafia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny została utworzona dekretem Biskupa Kazimierza Majdańskiego, ówczesnego Ordynariusza diecezji Szczecińsko-Kamienskiej dnia 1. lipca 1991 roku. Powstała z podziału parafii Świętej Trójcy w Kołbaskowie i Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie.

Do parafii należą miejscowości: Przecław, Warzymice, Karwowo.

Pierwszym proboszczem został ks. Wojciech Musiałek (wyświęcony na kapłana 23. grudnia 1984 roku). Ponieważ Parafia nie posiadała ani kościoła ani plebanii, początkowo proboszcz zamieszkał w bloku (Przecław 28/1) a Msze św. sprawowane były w tymczasowej kaplicy wybudowanej staraniem ks. Zygmunta Zawitkowskiego, ówczesnego proboszcza parafii Świętej Trójcy w Kołbaskowie, do której Przecław należał jako filia.

Zwózkę materiałów potrzebnych do budowy kościoła rozpoczęto od lipca 1991r. a sama budowa ruszyła 19. marca 1992 roku. Ks. proboszcz tak pisze w Kronice Parafialnej: „Budowa kościoła jest możliwa dzięki pełnemu zaangażowaniu Parafian, którzy nie tylko wspierają ofiarami, ale po swoich obowiązkach zawodowych pomagają społecznie do późnych godzin wieczornych”.

Prace trwają z przerwami do roku 1993. Dnia 12. grudnia 1993 roku Ks. Abp Marian Przykucki dokonał poświęcenia nowo wybudowanej świątyni. Z tej okazji Rodzina Parafian z Warzymic ofiaruje do kościoła elektroniczne organy dwumanuałowe. Dachówkę na nowym kościele położono w marcu 1994 r. i w ten sposób zakończono budowę świątyni na Przecławiu. Ks. Wojciech Musiałek w Kronice Parafialnej podkreśla zasługi i pomoc wszystkich Parafian, ale w szczególności Pana Kazimierza Sadłowskiego, który do dzisiaj służy wsparciem.

W międzyczasie ksiądz proboszcz stara się o budynek po restauracji, by po przeróbkach zaadoptować go na plebanię. Stosowny akt notarialny zostaje podpisany w grudniu 1993. Z dniem 1. lipca 1994 r. pierwszy proboszcz parafii zostaje przeniesiony do Gryfina. Jego miejsce zajmuje ks. kan. Joachim Feński (wyświęcony na kapłana 14. maja 1961 roku).

W roku 1995 r. Rodzina naszych Parafian z Przecławia wygrywa w totolotka i ofiaruje pieniądze na ławki do kościoła. W 1998 r. założono nagłośnienie w kościele, na chórze położono podłogę, sufit wyłożono boazerią. Parafia przeżywa Wizytacje Kanoniczne w roku 1996 przez biskupa ordynariusza ks. Abpa Mariana Przykuckiego i w 2001 przez ks. Abpa dra Zygmunta Kamińskiego.

Z dniem 7. sierpnia 2001 roku ks. kan. Joachim Feński przechodzi na emeryturę. Proboszczem parafii zostaje ks. mgr Tomasz Zaklukiewicz (wyświęcony na kapłana 15. grudnia 1985 roku), który w 2012 roku otrzymał godność kanonika, a także został doktorem nauk biblijnych.

Trwają dalsze prace upiększające świątynię. Na wieży zostały zamontowane ” kuranty”, które zachęcają do modlitwy i przywołują do kościoła. Jesienią 2001 roku wymienione zostaje oświetlenie wewnątrz kościoła i wyremontowano chór, który zostaje udostępniony wiernym. W latach 2002 – 2003 zostają ufundowane przez kilka Rodzin z naszej Parafii figury świętych: o. Pio, o. Maksymiliana Kolbe, Judy Tadeusza i Józefa. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych fundują szafy do zakrystii. Wiosną 2002 montowane są drzwi boczne do kościoła. Latem następuje wymiana starego, drewnianego, zmurszałego ołtarza na ołtarz wykonany z piaskowca. Oprócz ołtarza wykonano dwie ambonki, chrzcielnicę, półki pod tabernakulum i do paramentów liturgicznych. W maju Rodzice dzieci pierwszokomunijnych fundują meble do zakrystii. W pierwszej połowie 2003 roku zostaje zamontowane zewnętrzne oświetlenie wieży kościoła, ogrzewanie w kościele, zainstalowano nową drogę krzyżową a w prezbiterium krzyż i ikony Matki Bożej i św. Jana.  Zostały zakupione nowe ornaty na każdy okres liturgiczny, oraz nowe klęczniki. W roku 2014 została wymieniona dachówka. Parafia wzbogaciła się o relikwie św. Jana Pawła II i św. Rity z Cascia.

Z dniem 1.03. 2016 r. Proboszczem zostaje mianowany ks. kan. dr Roman Misiak – wykładowca socjologii i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz kapelan JE śp. ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia dokumentujące budowę, wykończenie i upiększanie kościoła.