Maryjna Wspólnota Matek

Maryjna Wspólnota Matek skupia kobiety, matki z naszej parafii, które codziennie modlą się za swoje dzieci i raz w miesiącu spotykają się na wspólnej modlitwie.

Spotykamy się w swoich domach w ustalonych przez siebie terminach. Obowiązuje nas zasada poufności, wymagająca, aby żadne informacje, którymi dzielimy się na swoich spotkaniach nie były przekazywane innym osobom. Nasze radości, a także problemy wynikające z wychowania dzieci stają się łatwiejsze do pokonania, kiedy dzielimy się nimi we wspólnej modlitwie, ucząc się przy tym wzajemnego zaufania i szacunku.

Uczestnictwo we wspólnocie nie stanowi dużego obciążenia czasowego. Nasze zobowiązania wynikające z bycia we wspólnocie polegają na codziennej modlitwie osobistej (modlitwy Pod Twoją obronę, Chwała Ojcu, Modlitwa św. Feliksa) oraz uczestnictwie raz w miesiącu we wspólnym spotkaniu modlitewno-formacyjnym swojej grupy (rozważamy wybrane fragmenty Pisma Świętego). Ponadto raz w miesiącu spotykamy się wszystkie na wspólnej Mszy Świętej.

W naszej parafii Maryjna Wspólnota Matek zawiązała się w kwietniu 2014 r. i obecnie skupia 11 matek. Tworzymy dwie grupy.

W przekazywaniu wiary naszym dzieciom szczególne znaczenie mają matki, które bardzo często stają się dla nich pierwszymi nauczycielkami wiary i modlitwy.

We współczesnym świecie na dzieci czeka wiele zagrożeń: złe towarzystwo, narkotyki, alkohol, samotność. Zapraszamy więc do uczestnictwa w naszej wspólnocie wszystkie mamy, które chciałyby otoczyć swoje dzieci modlitwą.