Pierwsza Komunia św. – rok szkolny 2023/2024

Pierwsza Komunia św. – rok szkolny 2023/2024

Terminy prób przed uroczystością I Komunii św. / 2024

Ks. ADAM

III A / sobota 11.05.24, godz. 12.00

– 23.04. / wtorek / godz. 19.00

– 06.05. / poniedziałek / godz. 19.00

– 10.05. / piątek / godz. 16.00 – I Spowiedź św. i próba generalna                                    

III B / niedziela 12.05.24, godz. 12.00

– 25.04. / czwartek / godz. 19.00

– 09.05. / czwartek/ godz. 19.00

– 11.05. / sobota / godz. 16.00 – I Spowiedź św. i próba generalna

 

p. KASIA

III C / sobota 18.05.24, godz. 12.00

– 07.05. / wtorek / godz. 16.30

– 14.05. / wtorek / godz. 16.30

– 17.05. / piątek / godz. 16.00 – I Spowiedź św. i próba generalna                                                     

III D / niedziela 19.05.24, godz. 12.00

– 07.05. / wtorek / godz. 19.00

– 14.05. / wtorek / godz. 19.00

– 18.05. / sobota / godz. 16.00 – I Spowiedź św. i próba generalna

***

We wtorek, 6 lutego 2024 r., zapraszamy „Trójki Rodziców” z poszczególnych grup dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii św., na spotkanie organizacyjne. Spotkanie odbędzie się w salce na plebanii o godz. 19.00.

* * *

4 lutego (w niedzielę), na Mszy św. o godz. 13.30 odbędzie się obrzęd poświęcenia świec dla dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. Prosimy, aby dzieci przyniosły z sobą świece, najlepiej tę, otrzymaną na Chrzcie św.

* * *

W niedzielę 10 grudnia 2023 r. na Mszy św. o godz. 13.30 nastąpi poświęcenie medalików z wizerunkiem Matki Bożej dla dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. Medaliki rodzice zakupują sami.

* * *

W niedzielę 19 listopada, na Mszy św. o godz. 13.30 zostaną poświęcone Książeczki do modlitwy. Książeczki są już zakupione. Dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. otrzymają Książeczkę do modlitwy po Mszy św.

* * *

Trójki Rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii śwzapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek 16 listopada. Spotkanie odbędzie się o godz. 19.00 w salce na plebanii.

* * *

W najbliższą niedzielę, 1 października, na Mszy św. o godz. 13.30, zostaną poświęcone różańce dla dzieci z klas III, które rozpoczęły przygotowanie do I Komunii św.

Różańce już są zakupione.

Zostaną przekazane dzieciom w niedzielę po ich poświęceniu.

Informacje z pierwszego spotkania w dniu 7 września 2023 r. z Rodzicami dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. w maju 2024 r. w parafii pw. Nawiedzenia NMP

Drodzy Rodzice, cieszymy się, że wraz z Wami, możemy (księża: ks. prob. Roman Misiak, ks. wik. Adam Polaszczyk i pani katechetka – p. Katarzyna Jabłońska) uczestniczyć w tym istotnym etapie inicjacji chrześcijańskiej Waszych dzieci, jakim jest przygotowanie do I Komunii św., do pełnego sakramentalnego udziału w życiu z Bogiem.

Nasze życie z Bogiem rozwija się, gdy przyjmujemy z żywą wiarą Ciało Eucharystyczne Pana Jezusa, prawdziwy pokarm dla duszy. Wejście w tę tajemnicę życia chrześcijańskiego domaga się wprowadzenia, przygotowania, za co, Wy Drodzy Rodzice, jesteście odpowiedzialni w pierwszej kolejności, obiecaliście to Bogu i Kościołowi na Chrzcie św. swoich dzieci.

Inne osoby uczestniczące w tym procesie są Waszymi pomocnikami, zarówno Kapłani, jak i Katecheci, a także Chrzestni czy pokolenie Waszych rodziców.

Mamy świadomość, że szczególnie my kapłani, z woli Boga mamy do wypełnienia istotne posłannictwo – wprowadzenie w doświadczenie Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz sprawowania Mszy św. i udzielania wiernym, także Waszym dzieciom, Eucharystycznego Ciała Pana Jezusa. Pragniemy jak najlepiej sprostać temu zadaniu, które sam Bóg powierza kapłanom.

Terminy uroczystości I Komunii św. w 2024 r.

Ks. Adam Polaszczyk

– klasa III A – sobota 11.05.2024, godz. 12.00; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w piątek;

– klasa III B – niedziela 12.05.2024godz. 12.00; I Spowiedź św. w dniu poprzedzającym, w sobotę;

Katarzyna Jabłońska

– klasa III C – sobota 18.05.2024, godz. 12.00; I Spowiedź św. w piątek;

– klasa III D – niedziela 19.05.2024, godz. 12.00;; I Spowiedź św. w sobotę;

Deklaracja Rodziców dziecka pierwszokomunijnego

– Deklaracje zostały już przekazane Rodzicom dzieci, które przygotowują się w naszej parafii do I Komunii św. i uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Pani Katarzyna i ks. Adam przekazali te Deklaracje dzieciom w szkole.

Rodziców dzieci, które uczęszczają do innych szkół niż w Przecławiu, a pragną, aby dzieci przystąpiły do I Komunii św. w naszej parafii, prosimy o pobranie Deklaracji u Księdza w zakrystii lub w Biurze Parafialnym.

– Rodzice dzieci ochrzczonych w naszej parafii w Deklaracji w miejscu „Parafia chrztu św.” wpisują informację, że Chrzest św. odbył się w Przecławiu z podaniem roku Chrztu św. Potrzebne dane z Księgi Ochrzczonych odnajdą Księża.

– Natomiast Rodzice dzieci ochrzczonych w innej parafii powinni wraz z Deklaracją dostarczyć metrykę Chrztu św. (Ad sacra). Trzeba się udać do parafii, w której dziecko było ochrzczone i poprosić o taki dokument.

– Z kolei Rodzice dzieci mieszkający poza naszą parafią, którzy pragną posłać dziecko do I Komunii św. w parafii w Przecławiu poza Deklaracją i metryką (Ad sacra), proszeni są również o dostarczenie od Ks. Proboszcza macierzystej parafii zgody na I Komunię św. dziecka w naszej parafii.

Dzieci uczące się w innej szkole niż w Przecławiu lub spoza naszej parafii, będą mogły, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ks. Proboszczem, dołączyć do którejś z grup [klasa III A; III B; III C; III D].

Wymienione dokumenty (Deklarację, metrykę Chrztu św. i ewentualną zgodę na I Komunię św. w naszej parafii oraz wpłatę 70 zł) prosimy przekazać ks. Proboszczowi w parafii lub w szkole: pani Katarzynie Jabłońskiej lub ks. Adamowi Polaszczykowi w terminie nieprzekraczalnym do 31 października br.

Ważne terminy i sprawy:

– 01.10.2023 – poświęcenie różańca (zakupił ksiądz), dzieci otrzymają różaniec po Mszy św.;

– 19.11.2023 – poświęcenie książeczki do nabożeństwa (zakupi ksiądz), dzieci otrzymają Książeczkę do modlitwy po Mszy św.;

– 10.12.2023 – II Niedziela Adwentu – poświęcenie medalika NMP (zakupią rodzice);

– 04.02.2024 – Niedziela po Ofiarowaniu Pańskim (czwartek) – poświęcenie świecy;

– pamiątka I Komunii św. (zakupi ksiądz); wręczenie na zakończenie Mszy św. w dzień I Komunii św.

– Różaniec, Książeczka do nabożeństwa, Pamiątka I Komunii św. zakupi Ks. Proboszcz dla wszystkich dzieci – wpłata na zakup: 70 zł.

W ciągu roku liturgicznego oczekujemy uczestnictwa w kościele w Przecławiu dzieci i rodziców:

– w nabożeństwie różańcowym (październik: przynajmniej 4 x różaniec – godz. 17.00);

– w Roratach (Adwent: przynajmniej 4 x roraty – godz. 18.00);

– w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (Wielki Post: przynajmniej 2 x Droga krzyżowa – godz. 17.00),

– w maju po Komunii św. uczestnictwa w tzw. Białym Tygodniu (litania do NMP);

– we Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała – 30 maja 2024 r.

Wybór „Trójek Rodziców”

W tym roku szkolnym mamy 4 grupy (4 klasy) dzieci pierwszokomunijnych.

Na spotkaniu zostały wybrane w czterech grupach (klasach) „Trójki Rodziców”, którzy jako reprezentanci wszystkich rodziców danej klasy/grupy będą czuwali nad przygotowaniem uroczystości I Komunii św. w tej konkretnej grupie.

Chodzi zorganizowanie komunikacji między Księżmi a Rodzicami.

Ten sposób zorganizowania wzajemnej komunikacji bardzo dobrze się dotąd sprawdzał.

Spotkanie z „Trójkami Rodziców” jest planowanie w najbliższym czasie. Wtedy omówimy i ustalimy obszary i zakresy naszego współdziałania.

Drodzy Rodzice, w razie potrzeby jesteśmy do Waszej dyspozycji, oczywiście na miarę naszych możliwości…

Zapraszamy Was, Drodzy Rodzice,do codziennej, wspólnej modlitwy z dzieckiem i do rodzinnego uczestniczenia we Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 13.30Jako Proboszcz parafii usilnie i szczerze proszę Was, Drodzy Rodzice o sumienne uczęszczanie wraz ze swoim dzieckiem, swoimi dziećmi na Mszę św. niedzielną, i na nabożeństwa np. wspólny różaniec w październiku.

Prosimy wspólnie z ks. Adamem, aby rodzice siadali w kościele na nabożeństwach razem ze swoimi dziećmi. Niech dzieci uczą się od swoich rodziców modlitwy, czynnego udziału w liturgii, zachowania w kościele; rodzice mogą, będąc przy swoich dzieciach, widzieć ich rozwój i usłyszeć pytania dzieci; mogą być w ten sposób czynnym wychowawcą, wzorem dla swojego dziecka.

Prosimy przyjmijcie to jako Wasz istotny przywilej i obowiązek, uświadomiony i przyjęty w chwili Chrztu św. Waszego dziecka.

Przygotowanie do I Komunii Świętej już się rozpoczęło…

W niedzielne Msze św. dzieci będą otrzymywały w tym roku Bożą Iskrę, podobnie jak w minionych latach Ziarenka. To nasza, kapłańska pomoc dla dzieci, aby lepiej przyswoiły sobie usłyszaną w niedzielę Ewangelię. Temu służą także losowane rozwiązania ewangelicznych zagadek i zadań. Prosimy, aby pomóc dzieciom w ich rozwiązaniu, jeśli same będą miały z tym jakiś kłopot.

Prosimy, aby dzieci zbierały Bożą Iskrę do koperty, aby później można było zobaczyć, sprawdzić jak regularnie dzieci uczestniczyły w przygotowaniu do uroczystości I Komunii św.

* * *
Pobierz PDF

L.p. Mały Katechizm Ocena i podpis rodziców Podpis katechety lub księdza
1. Znak krzyża św.
2. Ojcze nasz
3. Zdrowaś Maryjo
4. Wieczny odpoczynek
5. Przykazanie miłości
6. Chwała Ojcu
7. Akt wiary
8. Akt nadziei
9. Akt miłości
10. Akt żalu
11. Główne prawdy wiary
12. 7 sakramentów św.
13. Pod Twoją obronę
14. 10 Przykazań Bożych
15. Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
16. Wierzę w jednego Boga (Credo)
17. 5 warunków Spowiedzi św.
18. Formuła Spowiedzi św.