Sakrament chorych

Sakrament chorych

Prosząc o przyjście księdza z posługą sakramentalną, należy poinformować o stanie chorego (czy jest przytomny i będzie mógł przyjąć Komunię św.).

Przed przybyciem księdza przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, krzyż i zapaloną gromnicę.

Chorych odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach przedpołudniowych.
W wypadku poważnego zagrożenia życia – w każdej chwili na żądanie!