Sakrament małżeństwa

Do zawarcia związku małżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

– aktualne metryki chrztu (wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą ślubu)

– świadectwo bierzmowania (jeżeli adnotacji o bierzmowaniu nie ma na metryce chrztu)

– dowody osobiste (oraz ewentualne zaświadczenie o tymczasowym meldunku)

– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne w przypadku tzw. ślubu konkordatowego – wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą ślubu) lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny.