Sakrament pokuty

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
– można wykorzystać gotowy rachunek sumienia z wszelkiego rodzaju książeczek, modlitewników i opracowań
– można przygotować się w oparciu o Dziesięć Przykazań Bożych i Pięć Przykazań Kościelnych
– zachęcamy do przeczytania tekstów biblijnych: 1 Kor 13; Ga 5; Ef 4;5;6; Mt 25
– najlepszym przygotowaniem do odbycia dobrej spowiedzi jest codzienny rachunek sumienia!

2. Żal za grzechy
– niedoskonały
– doskonały – to taki, który wypływa z miłości do Boga

3. Mocne postanowienie poprawy
– winno być konkretne! (jedna rzecz, nad którą pracuję)

4. Szczera spowiedź
– grzechy ciężkie (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych) także co do liczby i okoliczności
– grzechy powszednie

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu
– pokuta nadana przez spowiednika
– naprawienie zła wyrządzonego przez mój grzech innym ludziom i Bogu.

W naszym kościele spowiedź św. w dni powszednie pół godziny przed Mszą św., w niedziele w czasie Mszy św.

Przypominamy, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego) nie mogą uzyskać ważnego rozgrzeszenia!

Zatajenie takich okoliczności czyni spowiedź nieważną, a Komunia św. przyjmowana po takiej spowiedzi jest świętokradztwem. (zobacz kanon 915 i 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego)