Wielki Post 2024

Bóg się nami nie zmęczył. Przyjmijmy Wielki Post jako okres mocny duchowo, w którym Jego Słowo jest ponownie skierowane do nas: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Jest to czas nawrócenia, czas wolności… Przez czterdzieści dni będzie On przed nami i wraz z nami (…)

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2024

W Wielkim Poście w każdy PIĄTEK zapraszamy na nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ:

* z udziałem dzieci o godz. 17.00

* dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. o godz. 18.00.

W NIEDZIELE Wielkiego Postu o godz. 17.30 zapraszamy również na GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym, czyli do rozważania śpiewem męki Pana Jezusa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY!